Đồng bộ giữa JavaFX và WebService, JSP, JavaBean

Đồng bộ giữa JavaFX và WebService, JSP, JavaBean

Kết hợp và đồng bộ giữa JavaFX và Web service, JSP, JavaBean trên mô hình MVC trong khái niệm distributed application

 

Tác giả: Trần Du Hòa Bình

 

Mục đích: tiếp theo chủ đề về kết hợp JavaFX với Servlet, chúng tôi sẽ thực hiện một ví dụ tương tự sử dụng web service thay cho Servlet.

Yêu cầu:

+ Vui lòng xem và thực hành các bài ví dụ sau:

1. Chuyển đổi trạng thái trong ứng dụng JavaFX

2. Kết hợp và đồng bộ giữa JavaFX và Servlet, JSP, JavaBean trên mô hình MVC trong khái niệm distributed application

Tool sử dụng:

+ JDK 6 update 22

+ Netbeans IDE 6.9.1

+ DBMS SQL 2005

+ Driver loại 4 của SQL 2005 version 3 – sqljdbc4.jar

+ Web server Apache Tomcat 6.0.26

Chúng ta bắt đầu thực hiện ví dụ kết hợp JavaFX và Web service.

 

Bước 1: Tạo database như sau

Bước 2: Tạo web service cho chức năng login

+ Tạo Java Application tên JavaFXWebServiceProvider

+ Tạo “Axis2 Service from Java” (FXWebService.java)

+ Thêm function login vào file FXWebService.java vừa tạo

 

Bước 3: Tạo web service cho chức năng search

+ Tạo JavaBean hay POJO có tên ContactDTO chứa các property như cấu trúc bảng “tblAddressBook” và thiết lập đầy đủ getter và setter cho object này (lưu ý class cài đặt phải có package - ở đây tôi vẫn lấy tên sample.axis2, và thêm vào constructor không tham số cho object này)

 

+ Thêm function searchByName vào file FXWebService.java

Tới đây, chúng ta có tổng cộng 3 web service (1 web service “hello” mặc định được tạo sẵn)

Bước 4: Build, deploy và test web services

 

 

Bước 5: Tạo JavaFX Desktop application tương tự như các bài JavaFX tutorial ở các chủ đề trước

+ Project có tên JavaFXwithWebService tương tư như chuyển đổi trạng thái trong ứng dụng JavaFX

+ Thực hiện tạo scene tương tự bài chuyển đổi trạng thái trong ứng dụng JavaFX. Chúng ta có tất cả 04 scene (các scene đều kế thừa từ master)

1. login: dùng cho login. Trang khởi động đầu tiên

2. search: hỗ trợ tìm kiếm

3. result: trình bày kết quả tìm kiếm

4. detail: hiển thị thông tin chi tiết của contact

Ở đây, chúng tôi sử dụng lại project trong bài ví dụ về chuyển đổi trạng thái trong ứng dụng JavaFX.

Chi tiết của từng scene như sau:

1. Login:

2. Search:

3. Result:

Nút “Back” chúng ta sẽ sử dụng tiếp tục ở view detail, nên nút Back được đặt bên ngoài panel3.

4. Detail:

Nút “Back” được thêm vào ở trạng thái result, do đó, ở trạng thái detail, để hiển thị nút “Back”, chúng ta chọn nút “Back” từ cửa sổ Navigator, và chọn Visible ở cửa sổ Properties

Bước 6: Hiện thực chức năng login

+ Chúng ta sẽ xử lý sự kiện khi click vào nút login tương tự như ví dụ về kết hợp JavaFX và Servlet, ở đây chúng ta sẽ gọi web service login vừa tạo ở trên thay cho servlet

 

Bước 7: Hiện thực chức năng search

+ Thêm vào JavaFX class “ContactBean.fx”

+ Tương tự như chức năng login, chúng ta sẽ thay thế location của HttpRequest từ servlet trong ví dụ về kết hợp JavaFX và Servlet bằng web service

Chúng ta thay đổi hiện thực của hàm xử lý biến cố click vào listview như sau:

+ Build, run và test ứng dụng JavaFX.

 

Bước 8: Nhúng ứng dụng JavaFX vào trang JSP

+ Thực hiện tương tự các bài ví dụ trước.

 

Chúng ta đã hoàn tất ví dụ về kết hợp JavaFX với WebService trong mô hình distributed application.

Rất mong sự góp ý chân thành của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài ví dụ về kết hợp JavaFX với EJB 3.0.

Tags: 
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Chạy sốt vó đăng kí sim số

Chạy sốt vó đăng kí sim số

Sau ngày 31/12, hai mạng Vinaphone và Mobifone sẽ thu hồi các SIM đã phát hành trước 1/8/2011 nhưng chưa kích hoạt, đưa về kho để tái sử dụng. Thông báo này đã khiến giới buôn bán SIM chạy sốt vó tìm cách đăng kí hàng trăm, thậm chí hàng ngàn SIM số đẹp của mình.

 
Google hay Facebook sẽ mua LinkedIn?

Google hay Facebook sẽ mua LinkedIn?

Sau khi thông báo doanh thu tăng hơn gấp đôi và lợi nhuận đạt 30% trong quý 4/2011, cổ phiếu của LinkedIn tăng gần 18%. Mạng xã hội nghề nghiệp này có sự hấp dẫn riêng.

SEO web du lịch

SEO web du lịch : những kinh nghiệm hay

Làm thế nào để một DN nhỏ có thể Tối ưu website (SEO) lên trang đầu của Google trong thị trường cạnh tranh lớn như Du lịch với một ngân sách hạn chế ? Chắc sẽ có rất nhiều công ty, DN cần giải đáp về đề này. Hôm nay tôi sẽ giup các bạn định hướng cho website của mình để phát triển nó và tìm kiếm những khách hàng tiềm năng trên Máy tìm kiếm Google.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung