Tìm hiểu các câu lệnh trong Turbo Pascal, Borland Pascal

Tìm hiểu các câu lệnh trong Turbo Pascal, Borland Pascal

SYSTEM

 • write()  : in ra màn hình liền sau kí tự cuối.
 • writeln()  : in xuống một hàng.
 • read()  : đọc biến.
 • readln()  : dừng chương trình để đọc biến.

Uses CRT

 • clrscr  : xoá toàn bộ màn hình.
 • textcolor()  : in chữ màu.
 • textcolor()  : tô màu cho màn hình.
 • sound()  : tạo âm thanh.
 • delay()  : làm trể.
 • nosound  : tắt âm thanh.
 • windows(x1,y1,x2,y2)  : thay đổi cửa sổ màn hình.
 • highvideo  : tăng độ sáng màn hình.
 • lowvideo  : giảm độ sáng màn hình.
 • normvideo  : màn hình trở lại chế độ sáng bình thường.
 • gotoxy(x,y)  : đưa con trỏ đến vị trí x,y trên màn hình.
 • deline  : xoá một dòng đang chứa con trỏ.
 • clreol  : xoá các ký tự từ vị trí con trỏ đến cuối mà không di chuyển vị trí con trỏ.
 • insline  : chèn thêm một dòng vào vị trí của con trỏ hiện hành.
 • exit  : thoát khỏi chương trình.
 • textmode(co40)  : tạo kiểu chữ lớn.
 • randomize  : khởi tạo chế độ ngẫu nhiên.
 • move(var 1,var 2,n)  : sao chép trong bộ nhớ một khối n byte từ biến Var 1 sang biến Var 2.
 • halt  : Ngưng thực hiện chương trình và trở về hệ điều hành.
 • Abs(n)  : Giá trị tuyệt đối.
 • Arctan(x)  : cho kết quả là hàm Arctan(x).
 • Cos(x)  : cho kết quả là cos(x).
 • Exp(x)  : hàm số mủ cơ số tự nhiên ex.
 • Frac(x)  : cho kết quả là phần thập phan của số x.
 • int(x)  : cho kết quả là phần nguyên của số thập phân x.
 • ln(x)  : Hàm loga cơ số tự nhiên.
 • sin(x)  : cho kết quả là sin(x), với x tính bằng Radian.
 • Sqr(x)  : bình phương của số x.
 • Sqrt(x)  : cho kết quả là căn bậc hai của x.
 • pred(x)  : cho kết quả là số nguyên đứng trước số nguyên x.
 • Suuc(x)  : chô kết quả là số nguyên đứng sau số nguyên x.
 • odd(x)  : cho kết quả là true nếu x số lẻ, ngược lại là false.
 • chr(x)  : trả về một kí tự có vị trí là x trong bảng mã ASCII.
 • Ord(x)  : trả về một số thứ tự của kí tự x.
 • round(n)  : Làm tròn số thực n.
 • Random(n)  : chó một số ngẫu nhiên trong phạm vi n.
 • upcase(n)  : đổi kí tự chữ thường sang chữ hoa.
 • assign(f,)  : tạo file.
 • rewrite(f)  : khởi tạo.
 • append(f)  : chèn thêm dữ liệu cho file.
 • close(f)  : tắt file.
 • erase(f)  : xóa.
 • rename()  : đổi tên cho file.
 • length(s)  : cho kết quả là chiều dài của xâu.
 • copy(s,a,b)  : copy xau.
 • insert(,s,a)  : chèn thêm cho xâu.
 • delete(s,a,b)  : xoá xâu. ...

Unit GRAGH

 • initgraph(a,b,)  : khởi tạo chế độ đồ hoạ.
 • closegraph;  : tắt chế độ đồ hoạ.
 • setcolor(x)  : chọn màu.
 • outtext()  : in ra màn hình tại góc trên bên trái.
 • outtextxy(x,y,);  : in ra màn hình tại toạ độ màn hình.
 • rectangle(x1,y1,x2,y2): vẽ hình chữ nhật.
 • line(x1,y1,x2,y2)  : vẽ đoạn thẳng.
 • moveto(x,y)  : lấy điểm xuất phát để vẽ đoạn thẳng.
 • lineto(x,y)  : lấy điểm kết thúc để vẽ doạn thảng.
 • circle(x,y,n)  : vẽ đường tròn.
 • ellipse(x,y,o1,o2,a,b): vẽ hình elip.
 • floodfill(a,b,n)  : tô màu cho hình.
 • getfillpattern(x)  : tạo biến để tô.
 • setfillpattern(x,a)  : chọn màu để tô.
 • cleardevice;  : xoá toàn bộ màn hình.
 • settextstyle(n,a,b)  : chọn kiểu chữ.
 • bar(a,b,c,d)  : vẽ thanh.
 • bar3d(a,b,c,d,n,h)  : vẽ hộp.
 • arc(a,b,c,d,e)  : vẽ cung tròn.
 • setbkcolor(n)  : tô mà nền.
 • putpixel(x,y,n)  : vẽ điểm.
 • setfillstyle(a,b)  : tạo nền cho màn hình.
 • setlinestyle(a,b,c)  : chọn kiểu đoạn thẳng.
 • getmem(p,1)  : chuyển biến để nhớ dữ liệu.
 • getimage(x1,y1,x2,y2,p): nhớ các hình vẽ trên vùng cửa sổ xác định.
 • putimage(x,y,p,n)  : in ra màn hình các hình vừa nhớ. ...

Unit DOS

 • getdate(y,m,d,t)  : lấy các dữ liệu về ngày trong bộ nhớ.
 • gettime(h,m,s,hund)  : lấy các dữ liệu về giờ trong bộ nhớ.
 • findnext(x)  : tìm kiếm tiếp.
 • Findfirst(,$20,dirinfo) : tìm kiếm. ...
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5 (1 vote)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Tìm kiếm bất động sản

 

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Tìm hiểu Drupal 8 multilingual tidbits 16: configuration translation development

Tìm hiểu Drupal 8 multilingual tidbits 16: configuration translation development

We used your main site configuration file as an example in the previous article. Let's review that again (system.site.yml):

Social Media: 4 Cách Để Có Fan Trung Thành

Social Media: 4 Cách Để Có Fan Trung Thành

Là admin của một fan page, ai cũng muốn có được thật nhiều fan trung thành, từa lưa like và tá lả comment. Thế nhưng làm sao để chinh phục trái tim của họ ? 4 cách cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn có được  thật nhiều fan “chất”.

Apple thử nghiệm máy tính bảng màn hình nhỏ

Apple thử nghiệm máy tính bảng màn hình nhỏ

Tập đoàn Apple đang hợp tác với các nhà cung cấp linh kiện ở Châu Á để thử nghiệm môt loại máy tính bảng mới với màn hình nhỏ hơn trong nỗ lực tìm kiếm mở rộng dòng sản phẩm trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt...