Google Search: các chức năng trong Keyword tool

Công cụ Keywordtool trong chiến dịch Quảng cáo Google Adwords không xa lạ trong cộng đồng SEO – SEM. Chúng tôi giới thiệu các chức năng trong Keyword tool giúp cho những người mới hiểu hết chức năng và chọn được một danh sách từ khóa quảng cáo hiệu quả.

Khi vào một tài khoản Adwords chọn phần Công cụ và Phân tích ta chọn tiếp Công cụ từ khóa.

Phần đầu tiên của trang Keyword tool

tu_khoa

Bạn có thể tìm kiếm từ khoá dựa trên:

Một từ hoặc cụm từ – Công cụ cho phép bạn nhập vào một từ khóa cụ thể vào công cụ từ khóa và nhận được một danh sách các đề nghị dựa trên một từ khoá bạn đề xuất

Website – Ở đây chúng tôi có thể cung cấp cho Google nội dung trang web của mình và có được ý tưởng từ khoá dựa trên các thông tin đó – cách khác chúng ta có thể nhập vào URL của một đối thủ cạnh tranh và nhận được thông tin về các điều khoản Google cho là có liên quan cho trang web đó.

Category – Google có một số loại cài đặt trước chúng ta có thể đi sâu vào nhận được gợi ý từ khóa.

Ngoài ra bạn có thể lọc kết quả từ khóa theo khu vực, ngôn ngữ, thiết bị chi tiết như hình bên dưới

Google Search: các chức năng trong Keyword tool

Kết quả danh sách từ khóa kèm theo những từ khóa liên quan

danh_sach_tu_khoa

Competition (Cạnh tranh) – Đây là một số liệu hiển thị cho bạn có bao nhiêu nhà quảng cáo có cạnh tranh từ với từ khóa của bạn.

Global Monthly Searches dựa trên 12 tháng cuối cùng của dữ liệu cho mỗi tháng bạn đang tìm kiếm.

Local Monthly Searches – Điều này cho bạn thấy lượng tìm kiếm hàng tháng ở quốc gia bạn đang nhắm mục tiêu.

Ý tưởng từ khóa quảng cáo liên quan:

Ngoài công cụ từ khóa tiêu chuẩn, AdWords bây giờ cũng cung cấp một phiên bản beta, phiên bản này cung cấp một ý tưởng về nhóm các từ kháo chung một chủ đề, nó giúp bạn dễ dàng hơn trong việc nhóm các từ khóa đó thành 1 nhóm khi set up quảng cáo :