Ngày 03 - Drupal site building

Ngày 03 - Drupal site building

Mirrors

192.168.56.115 drupal.local chive.drupal.local training.drupal.local

221.132.36.8 drupalcode.org ftp.drupal.org

# Server hosts file: /etc/hosts

drupal7.make

core = 7.x

api = 2

projects[drupal][version] = 7

drupal6.make

core = 6.x

api = 2

projects[drupal][version] = 6

commerce_kickstart.make

api = 2

core = 7.x


projects[drupal][version] = 7


; Dependencies =================================================================


projects[addressfield][type] = module

projects[addressfield][subdir] = contrib

projects[addressfield][version] = 1.x-dev

projects[addressfield][download][type] = git

projects[addressfield][download][url] = http://git.drupal.org/project/addressfield.git

projects[addressfield][download][branch] = 7.x-1.x


projects[ctools][type] = module

projects[ctools][subdir] = contrib

projects[ctools][version] = 1.x-dev

projects[ctools][download][type] = git

projects[ctools][download][url] = http://git.drupal.org/project/ctools.git

projects[ctools][download][branch] = 7.x-1.x


projects[entity][type] = module

projects[entity][subdir] = contrib

projects[entity][version] = 1.x-dev

projects[entity][download][type] = git

projects[entity][download][url] = http://git.drupal.org/project/entity.git

projects[entity][download][branch] = 7.x-1.x


projects[rules][type] = module

projects[rules][subdir] = contrib

projects[rules][version] = 2.x-dev

projects[rules][download][type] = git

projects[rules][download][url] = http://git.drupal.org/project/rules.git

projects[rules][download][branch] = 7.x-2.x


projects[views][type] = module

projects[views][subdir] = contrib

projects[views][version] = 3.x-dev

projects[views][download][type] = git

projects[views][download][url] = http://git.drupal.org/project/views.git

projects[views][download][branch] = 7.x-3.x


; Drupal Commerce and Commerce contribs ========================================


projects[commerce][type] = module

projects[commerce][subdir] = contrib

projects[commerce][version] = 1.x-dev

projects[commerce][download][type] = git

projects[commerce][download][url] = http://git.drupal.org/project/commerce.git

projects[commerce][download][branch] = 7.x-1.x


projects[commerce_authnet][type] = module

projects[commerce_authnet][subdir] = contrib

projects[commerce_authnet][version] = 1.x-dev

projects[commerce_authnet][download][type] = git

projects[commerce_authnet][download][url] = http://git.drupal.org/project/commerce_authnet.git

projects[commerce_authnet][download][branch] = 7.x-1.x


projects[commerce_paypal][type] = module

projects[commerce_paypal][subdir] = contrib

projects[commerce_paypal][version] = 1.x-dev

projects[commerce_paypal][download][type] = git

projects[commerce_paypal][download][url] = http://git.drupal.org/project/commerce_paypal.git

projects[commerce_paypal][download][branch] = 7.x-1.x

Bước 1: Đầu tiên các bạn tạo 1 cơ sở dữ liệu cho trang web của mình, ở đây tôi sử dụng Xampp để cài đặt.
Vào localhost/phpmyadmin để tạo CSDL.

Tạo 1 tài khoản để truy vấn cơ sở dữ liệu, ở đây sử dụng tên đăng nhập là svhue

Sau đó nhấn Create user ở phía dưới để tạo tài khoản

Bước 2: Vào địa chỉ này để download bản cài đặt Drupal  http://drupal.org/project/drupal

Bước 3: Sau khi dow về các bạn giải nén và copy vào thư mục htdocs nằm trong thư mục Xampp, đổi tên lại theo ý bạn. Lưu ý khi giải nén ra thư mục cần copy là thư mục con trong thư mục giải nén. Ở  đây đặt là svhue

Bước 4:  Mở trình duyệt và gõ localhost/<tên trang web của bạn> ví dụ ở đây là localhost/svhue

màn hình cài đặt xuất hiện.
 

Bước 5:

Bước 6: Nhập tên cơ sở dữ liệu và tài khoản truy vấn cơ sở dữ liệu (đây không phải là tài khoản đăng nhập của admin)

Bước 7: 

Bước 8: 

Bước 9:

Bước 10: Kết quả sẽ thấy site của bạn có dạng như thế này.

Chúc các bạn thành công!

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy

Bình luận (0)

 

Add Comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hacker thường dùng 4 phương pháp để hack Wi-Fi

Hacker thường dùng 4 phương pháp để hack Wi-Fi

Khái niệm “hack Wi-Fi” từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với giới hacker cũng như những người có ý đồ “xài chùa” mạng của những nhà bên cạnh.

Sử dụng Bootswatch Themes ở Drupal 7 như thế nào?

Sử dụng Bootswatch Themes ở Drupal 7 như thế nào?

The standard look and feel of Bootstrap is unmistakable and often you can spot a website using it a mile away. The dead giveaways are the buttons and navigation, but it doesn't have to be this way.

How To Get Facebook For Android Phones

How To Get Facebook For Android Phones

It may look like a very simple task; browsing through the Android market to get an app that suits you, but the reality is its not.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services