Đồ họa 3D Max

08 Oct
Phím tắt và chức năng trong thanh công cụ Photoshop (Toolbar)

Phím tắt và chức năng trong thanh công cụ Photoshop (Toolbar)

Một công cụ trong thanh công cụ Photoshop có thể có nhiều công cụ nhỏ bên trong. Click chuột phải vào công cụ đó bạn sẽ thấy chữ cái hiển thị cho phím tắt của nó

Read more
08 Oct
Wireframe là gì

Wireframe là gì - các bạn ví von wireframe như khung xương

Wireframe khi mình hỏi các bạn quen biết của mình làm Business Analyst thì các bạn ví von wireframe như khung xương (còn prototype như mạch máu, và design như da dẻ bên ngoài).

Read more
27 May
Giới thiệu 74 thủ thuật sử dụng 3Ds Max năm 2017

Giới thiệu 74 thủ thuật sử dụng 3Ds Max năm 2017

Các sence với nhiều face, ấn O để các vật thể hiển thị display as box khi pan, zoom, rotate không bị giật hình.

Read More