Những ngày thật cô đơn, trống trải năm 2022

[Sài Gòn 09. 04. 2022]

Bạn có thừa nhận mình đã trải qua những ngày thật tệ không?

Những ngày thật cô đơn, trống trải.

Những ngày bạn phải thật sự cố gắng suy nghĩ lạc quan, nhưng trong đầu toàn những điều tiêu cực, mọi thứ bên trong bạn từ lâu đã vỡ vụn rồi.

Những ngày tưởng chừng cả thế giới này đều hạnh phúc, ngoại trừ bạn.

Bạn tự an ủi chính mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng thật ra chẳng có thứ gì là ổn cả..."

Photo: t.station_no27

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet