Kiểu người từng nói khum với chửi thề Đà Lạt 08. 04. 2022

KIỂU NGƯỜI TỪNG NÓI KHUM VỚI CHỬI THỀ

1. Rõ ràng trước kia mình là đứa ngoan hiền khum chửi nửa câu, bây giờ vẫn ngoan vẫn hiền nhưng lại biết chửi rồi.

2. Biết cũng không hay ho gì nhưng mà tự nhiên trước chửi thề thấy ngại miệng, còn giờ miệng nó ngại lại mình.

3. Khum biết ai dạy mình, cũng khum biết mình bắt đầu từ khi nào, tự nhiên bỗng một ngày phát hiện "ủa mình chửi thề hồi nào dzậy ta?".

4. Kiểu như thông điệp zũ trụ, nó tới thì mình xin đón nhận dzậy đó.

5. Với nhiều người, việc chửi thề là kì cục là thô lỗ, với mình cũng vậy, nhưng mà mình chửi.

6. Nhiều lúc nằm nghĩ lại, hổng biết ngày chưa biết chửi thề mình nói chuyện như nào.

7. Đã từng thấy việc chửi thề rất là khó khăn, nghiêm trọng, mình không thể nào thốt ra những lời lẽ đó được, ai ngờ được.

8. Giống như nghiệp quật dzậy, hồi còn tuổi hồng xì tin ghét mấy đứa chửi thề, giờ cái tự nhiên mình chửi, mình chửi còn hay hơn tụi nó nữa.

9. Có chửi thề hay không cũng không nói lên điều gì, có chửi thì chửi đúng nơi đúng chỗ đúng lúc, lịch sự đàng quàng.

10. Ngày xưa nói khum với chửi thề, bây giờ nói có.

4. Kiểu như thông điệp zũ trụ, nó tới thì mình xin đón nhận dzậy đó.

Đà Lạt 08. 04. 2022

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (3 votes)