Lời tỏ tình vào ngày cá tháng tư Sài Gòn ngày 01. 04. 2022

[Sài Gòn ngày 01. 04. 2022] - Lời tỏ tình vào ngày cá tháng tư!

Này, bạn đã từng tỏ tình ai, hay được ai tỏ tình vào 1/4 chưa?

Riêng mình mà nói, lời tỏ tình vào ngày này thật đáng sợ. Mình chẳng biết người ta thật lòng với mình, hay chỉ là "hùa theo trend" ? Nhận được những lời đó, lòng vừa vui mừng, lại vừa lo sợ, một chút gì đó hạnh phúc, và một chút nghi ngờ...!

Nếu có tình cảm với nhau, sao không tỏ tình vào những ngày khác, tại sao phải mượn cá tháng tư?

Tỏ tình là khoảnh khắc thiêng liêng, đừng để người nhận nó phải nghi ngờ tình cảm của bạn, được không?

|An Hạ

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet