Cho vay tín chấp và các hình thức cho vay phổ biến hiện nay

Cho vay tín chấp là gì?

Cho vay tín chấp, hay cho vay không thế chấp là khoản vay chỉ được phát hành và hỗ trợ bởi mức độ tín nhiệm của người đi vay, thay vì bất kỳ loại tài sản thế chấp nào. 

Các khoản cho vay tín chấp - đôi khi được gọi là khoản vay có chữ ký hoặc khoản vay cá nhân - được chấp thuận mà không cần sử dụng tài sản hoặc các tài sản khác làm tài sản thế chấp. Do đó, các điều khoản của các khoản vay như vậy, bao gồm cả phê duyệt và nhận, thường phụ thuộc nhiều nhất vào điểm tín dụng của người đi vay. 

Thông thường, người đi vay phải có điểm tín dụng cao để được chấp thuận cho một số khoản vay tín chấp nhất định. Điểm tín dụng là sự thể hiện bằng số về khả năng trả nợ của người đi vay và phản ánh mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng. Sự tín nhiệm này được đánh giá vào lịch sử tín dụng của khách hàng.

Khoản vay tín chấp có đặc điểm như nào?

Khoản vay tín chấp là trái ngược với khoản vay có bảo đảm. Với cho vay tín chấp, người đi vay cầm cố một số loại tài sản làm tài sản đảm bảo cho khoản vay. Các tài sản cầm cố làm tăng ‘sự an toàn’ của người cho vay khi cho vay. Ví dụ về các khoản vay có bảo đảm bao gồm thế chấp hoặc cho vay mua ô tô. 

Các khoản cho vay tín chấp không được bảo đảm bằng tài sản cầm cố, rủi ro hơn cho người cho vay và do đó, thường đi kèm với lãi suất cao hơn. Các khoản vay tín chấp cũng yêu cầu điểm tín dụng cao hơn các khoản vay có bảo đảm. Trong một số trường hợp, người cho vay sẽ cho phép người xin vay không có đủ tín dụng để cung cấp cho người vay nợ. Đó là người có thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý để hoàn thành khoản nợ nếu người đi vay vỡ nợ, xảy ra khi người đi vay không trả được các khoản thanh toán lãi và gốc của khoản vay hoặc nợ .

Các loại cho vay tín chấp

Các khoản vay tín chấp bao gồm thẻ tín dụng, khoản vay sinh viên và khoản vay cá nhân — tất cả đều có thể là khoản vay quay vòng hoặc có kỳ hạn.

Khoản vay quay vòng là khoản vay có hạn mức tín dụng có thể được chi tiêu, hoàn trả và chi tiêu lại. Ví dụ về các khoản vay tín chấp quay vòng bao gồm thẻ tín dụng và hạn mức tín dụng cá nhân.

Ngược lại, khoản cho vay có kỳ hạn là khoản vay mà người đi vay hoàn trả thành nhiều phần bằng nhau cho đến khi khoản vay được trả hết vào cuối kỳ hạn. Trong khi các hình thức cho vay này thường đi kèm với các khoản cho vay có bảo đảm, thì cũng có các khoản vay tín chấp có kỳ hạn.

Khoản vay hợp nhất để thanh toán thẻ tín dụng hoặc khoản vay có chữ ký từ ngân hàng sẽ được coi là khoản vay tín chấp.

Có rất nhiều dữ liệu cho thấy rằng thị trường cho vay tín chấp đang phát triển, một phần được hỗ trợ bởi công nghệ tài chính mới. Thập kỷ vừa qua đã chứng kiến ​​sự gia tăng của cho vay ngang hàng (P2P) thông qua các tổ chức cho vay trực tuyến và di động, đồng thời với sự gia tăng mạnh mẽ của các khoản cho vay tín chấp.

 Trong ‘Báo cáo chuyên sâu về ngành quý 4 năm 2018’ tại Hoa Kỳ, TransUnion phát hiện ra rằng fintech (viết tắt của các công ty công nghệ tài chính) chiếm 38% số dư cho vay cá nhân không có thế chấp trong năm 2018, tăng so với chỉ 5% vào năm 2013. Các ngân hàng và liên minh tín dụng đã chứng kiến ​​sự sụt giảm về cổ phiếu số dư cho vay cá nhân trong cùng kỳ.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (3 votes)