Giới thiệu khóa học 5 bước thiết lập mục tiêu cuộc đời (P3)

Mục đích của cuộc sống là để lại di sản

"Tất cả đàn ông và phụ nữ tốt, phải chịu trách nhiệm tạo ra các di sản để đưa thế hệ tiếp theo đến một cấp độ mà chúng ta chỉ có thể tưởng tượng." - Jim Rohn

Trong thế giới siêu cạnh tranh mà chúng ta đang sống, để lại một di sản thường ngầm được đặt ra là đức tính cao nhất. Để lại di sản là một cách mà chúng ta sẽ cảm thấy có giá trị trong xã hội và được ghi nhớ sau khi chúng ta ra đi. Tuy nhiên, điều này không cần phải đạt được thứ gì đó trên quy mô lớn, chẳng hạn như xây dựng đế chế kinh doanh hoặc trở thành vận động viên thành công - điều đó đơn giản có nghĩa là bắt đầu với quy mô gia đình và hãy để lại một thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn một chút so với khi bạn đến đây.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet