Windows Server 2012

03 Jul
Hướng dẫn cài đặt Drupal VM PHP 7.0.x (configurable) trên Windows

Hướng dẫn cài đặt Drupal VM PHP 7.0.x (configurable) trên Windows

Drupal VM is a virtual machine that contains many convenient utilities for local Drupal development

Read More
10 Feb
Giới thiệu VOICE RECORDER với FLASH & RED5

Giới thiệu VOICE RECORDER với FLASH & RED5

Ứng dụng này Góc Kinh Nghiệm dùng Flash cùng flasg media server mã nguồn mở là Red5

Read More
10 Feb

Chụp hình WEBCAM lưu về SERVER dùng FLEX và RED 5

Công việc của chúng ta là làm sao lấy được snapshot của video stream từ client và làm sao để lưu được image lên phía server

Read More
10 Feb
Giới thiệu cấu hình RED 5 cho WINDOWS 2003

Giới thiệu cấu hình RED 5 cho WINDOWS 2003

Thông thường sau khi cài đặt Red5 trên localhost, chương trình của chúng ta chạy rất OK.

Read More
05 Jan
Tìn hiểu Nginx - server cân bằng tải, Unicorn - server HTTP cho Ruby

Tìn hiểu Nginx - server cân bằng tải, Unicorn - server HTTP cho Ruby

I – Nginx

I.1 – Nginx là gì

Nginx (pronounced “Engine-X”) : Là sản phẩm mã nguồn mở cho web server . Là một reverse proxy cho các giao thức HTTP, SMTP, POP3 and IMAP . Nhằn nâng cao hiệu xuất xử lý khi sử dung lượng RAM thấp .  Được cấp phép bởi BSD chạy trên nên tảng Unix , Linux  và các biến thểBSD, Mac OS X, Solaris, AIX, HP-UX và Microsoft Windows.

Read More
29 Jul
Giới thiệu Active Directory toàn tập - Phần 1+2

Giới thiệu Active Directory toàn tập - Phần 1+2

Sau khi gõ tên đầy đủ của Zone cần tạo ra bạn nhấn Next để thực hiện bước tiếp tục, chọn Allow Dynamic Update đây là bắt buộc để khi cài đặt Active Directory sẽ tự động ghi các Record vào DNS

Read More
29 Jul

Giới thiệu một số khái niệm bảo mật máy chủ IIS Server phần 1

Với trọng tâm hướng dẫn những vấn đề cần thiết giúp bạn nâng cao tính bảo mật cho máy chủ IIS Server. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ Web, các ứng dụng trên máy chủ IIS được bảo mật nhất,

Read More
29 Jul

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình HTTP Web Server IIS - windows 7

Với các bước thực hiện, tôi hướng dẫn đồng thời trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Các hệ điều hành khác, cách thực hiện tương tự.

Read More
27 Jul

Phần 1: Nhiều website cùng domain name - Publish Multiple SSL Website Với ISA Server 2006

Ngữ cảnh bài này thay vì mua SSL wildcard certificate từ nhà cung cấp, Nhất Nghệ sử dụng SSL wildcard certificate từ Root CA cục bộ cấp phát

Read More
26 Jul

Giới thiệu các thành phần chủ yếu trong IIS 7.0

IIS 7.0 là phiên bản mới nhất cho web server của Microsoft. IIS có trong Windows Server từ khi Windows 2000 Server với tư cách là một thành phần của Windows và từ Windows NT thì là một tùy chọn.

Read More

Các trang