Windows Server 2012

29 Nov
Cấu hình SQL Server Express cho phép truy cập (remote tcp/ip) từ cổng port 1433

Cấu hình SQL Server Express và 7 bước để mở port 1433 cho MS SQL Server

Bài viết sau đây giải thích làm thế nào để cho phép SQL Server Express chấp nhận các kết nối từ xa qua TCP/IP cho cổng 1433

Read More
29 Nov
Cách enable remote SQL server để thực hiện remote vào MSSQ-server

Cách enable remote SQL server để thực hiện remote vào MSSQ-server

Nguyên nhân phát sinh do SQL server không được cấu hình cho phép máy tính khác truy cập từ xa vào để quản lý database ( hay còn gọi là remote MSSQL-server).

Read More
18 Feb
Hướng dẫn cài đặt gcc-7.3.0 trên CentOS 6 và CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt gcc-7.3.0 trên CentOS 6 và CentOS 7

In this tutorial, we will take a look at how to install GCC on CentOS 7. GCC or GNU Compiler Collection is released by the Free Software Foundation and as the name suggests

Read More
03 Jul
Hướng dẫn cài đặt Drupal VM PHP 7.0.x (configurable) trên Windows

Hướng dẫn cài đặt Drupal VM PHP 7.0.x (configurable) trên Windows

Drupal VM is a virtual machine that contains many convenient utilities for local Drupal development

Read more
10 Feb
Giới thiệu VOICE RECORDER với FLASH & RED5

Giới thiệu VOICE RECORDER với FLASH & RED5

Ứng dụng này Góc Kinh Nghiệm dùng Flash cùng flasg media server mã nguồn mở là Red5

Read More
10 Feb

Chụp hình WEBCAM lưu về SERVER dùng FLEX và RED 5

Công việc của chúng ta là làm sao lấy được snapshot của video stream từ client và làm sao để lưu được image lên phía server

Read More
10 Feb
Giới thiệu cấu hình RED 5 cho WINDOWS 2003

Giới thiệu cấu hình RED 5 cho WINDOWS 2003

Thông thường sau khi cài đặt Red5 trên localhost, chương trình của chúng ta chạy rất OK.

Read More
05 Jan
Tìn hiểu Nginx - server cân bằng tải, Unicorn - server HTTP cho Ruby

Tìn hiểu Nginx - server cân bằng tải, Unicorn - server HTTP cho Ruby

Nginx (pronounced “Engine-X”) : Là sản phẩm mã nguồn mở cho web server . Là một reverse proxy cho các giao thức HTTP, SMTP, POP3 and IMAP

Read more
29 Jul
Giới thiệu Active Directory toàn tập - Phần 1+2

Giới thiệu Active Directory toàn tập - Phần 1+2

Sau khi gõ tên đầy đủ của Zone cần tạo ra bạn nhấn Next để thực hiện bước tiếp tục, chọn Allow Dynamic Update đây là bắt buộc để khi cài đặt Active Directory sẽ tự động ghi các Record vào DNS

Read More
29 Jul

Giới thiệu một số khái niệm bảo mật máy chủ IIS Server phần 1

Với trọng tâm hướng dẫn những vấn đề cần thiết giúp bạn nâng cao tính bảo mật cho máy chủ IIS Server. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ Web, các ứng dụng trên máy chủ IIS được bảo mật nhất,

Read More
29 Jul

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình HTTP Web Server IIS - windows 7

Với các bước thực hiện, tôi hướng dẫn đồng thời trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Các hệ điều hành khác, cách thực hiện tương tự.

Read More
27 Jul

Phần 1: Nhiều website cùng domain name - Publish Multiple SSL Website Với ISA Server 2006

Ngữ cảnh bài này thay vì mua SSL wildcard certificate từ nhà cung cấp, Nhất Nghệ sử dụng SSL wildcard certificate từ Root CA cục bộ cấp phát

Read More
26 Jul

Giới thiệu các thành phần chủ yếu trong IIS 7.0

IIS 7.0 là phiên bản mới nhất cho web server của Microsoft. IIS có trong Windows Server từ khi Windows 2000 Server với tư cách là một thành phần của Windows và từ Windows NT thì là một tùy chọn.

Read More
26 Jul

Hướng dẫn cấu hình DCPromo trong Windows Server 2012

Đặt địa chỉ IP cho server dự kiến xây dựng Domain Controller, lưu ý địa chỉ Preferred DNS server

Read More
26 Jul
Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012

Hướng dẫn cài đặt Windows Server 2012

1. Bỏ đĩa DVD cài đặt Windows Server 2012 vào máy , chọn Next

Read More
26 Jul

Virtual Domain Controller Cloning trong Windows Server 2012

Mở Active Directory Users and Computers thực hiện như hình

Read More

Các trang