Hướng dẫn cấu hình DCPromo trong Windows Server 2012

Hướng dẫn cấu hình DCPromo trong Windows Server 2012

Các bước thực hiện:

1. Đặt địa chỉ IP

2. Cài đặt Role DNS

3. Cấu hình DNS server

4. Dcpromo

5. Kiểm tra

Thực hiện:

1. Đặt địa chỉ IP

Đặt địa chỉ IP cho server dự kiến xây dựng Domain Controller, lưu ý địa chỉ Preferred DNS server

 

2. Cài đặt Role DNS

2.1 Mở chương trình Server Manager, chọn Manage > Add Roles and Features

 

2.2 Chọn như hình, chọn Next

 

2.3 Chọn như hình, chọn Next

 

2.4 Chọn như hình, chọn Next

 

2.5 Chọn Add Features

 

2.6 Chọn như hình, chọn Next

 

2.7 Chọn Next

 

2.8 Chọn Next

 

2.9 Chọn Yes

 

2.10 Chọn Install

 

2.11 Chọn Close kết thúc quá trình cài đặt Role DNS

 

3. Cấu hình DNS server

3.1 Mở Server Manager > Menu Tools > DNS

 

3.2 Chuột phải Forward Lookup Zones > New Zone

 

3.3. Chọn Next

 

3.4 Chọn như hình, chọn Next

 

3.5 Nhập tên domain > chọn Next

 

3.6 Chọn Next

 

3.7 Chọn như hình, chọn Next

 

3.8 Chọn Finish

 

3.9 Chuột phải Reverse Lookup Zones > New Zone

 

3.10 Chọn Next

 

3.11 Chọn như hình > Next

 

3.12 Chọn như hình > Next

 

3.13 Chọn như hình, chọn Next

 

3.14 Chọn Next

 

3.15 Chọn như hình, chọn Next

 

3.16 Chọn Finish

 

3.17 Chuột phải microsoft.local > New Host

 

3.18 Nhập như hình > Add Host

 

3.19 Chọn OK

 

3.20 Chọn Done

 

3.21 Kiểm tra đã có record PTR

 

4. Cài đặt Role Active Directory Domain Services

4.1 Vào Run gõ dcpromo > OK

 

4.2 Khác với các phiên bản Windows Server trước đây, quá trình dcpromo không thành công > Chọn OK

 

4.3 Mở Server Manager > Manage > Add Roles and Features

 

4.4. Chọn Next

 

4.5 Chọn Next

 

4.6 Đánh dấu Active Directory Domain Services > Next

 

4.7 Chọn Add Features

 

4.8 Chọn Next

 

4.9 Chọn Next

 

4.10 Chọn Next

 

4.11 Đánh dấu Restart .... > chọn Install

 

4.12. Chọn Yes

 

4.13 Chọn Install

 

4.14 Quá trình cài đặt diễn ra, tại bước này có thể chờ hoàn tất hoặc chọn Close, hệ thống chạy ngầm để cài đặt

 

4.15 Chọn Promote this server to a domain controller

 

4.16 Cũng có thể chọn Promote this server to a domain controller như hình sau

 

4.17 Chọn như hình, nhập tên domain > Next

 

4.18 Nhập password > Next

 

4.19 Chọn như hình > Change

 

4.20 Nhập tài khoản administrator > OK

 

4.21 Chọn Next

 

4.22 Nhập như hình > Next

 

4.23. Chọn Next

 

4.24 Chọn Next

 

4.25 Chọn Install

 

4.26 Hệ thống cảnh báo độ tương thích bảo mật

 

4.27 Hệ thống tự động restart

 

5. Kiểm tra

5.1 Đăng nhập với tài khoản domain administrator, mở Server manager > Tools > Active Directory Users and Computers

 

5.2 Hệ thống domain user đã được thiết lập

 

5.3 Mở chương trình quản lý DNS server

 

5.4 Kiểm tra các record trong DNS server

 

suthuc - MCT

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Khanh Hoang

Khanh Hoang - Kenn

Kenn is a user experience designer and front end developer who enjoys creating beautiful and usable web and mobile experiences.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Google sitelinks vẫn còn là bí ẩn thú vị

Google sitelinks vẫn còn là bí ẩn thú vị

Google sitelinks luôn là bí ẩn thú vị dù đôi khi mang đến phiền toái. Rất nhiều bài viết, thảo luận từ các chuyên gia SEO, nhà quản trị web từ xưa đến nay về Google sitelinks cũng chỉ dừng lại ở mức… phỏng đoán (SEO nói chung cũng luôn bí ẩn, nhưng ít ra Google đã chia sẻ tài liệu và rất nhiều bài viết chi tiết về từng khía cạnh trong đó).

Mọi khó khăn đều là quà tặng - đáng xem những gì thế giới thay đổi

Mọi khó khăn đều là quà tặng - đáng xem những gì thế giới thay đổi

Thế giới thay đổi rất nhanh, những cái cũ không còn phù hợp sẽ được thay thế bằng cái mới tốt hơn

Hướng dẫn cấu hình Commerce MailChimp.module trong Drupal

Hướng dẫn cấu hình Commerce MailChimp.module trong Drupal

This is a tutorial on how to configure the basics of Drupal Commerce MailChimp module.

Tomdesgin.vn

 

Drupal Services