Bài 18: Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!

Bài 18: Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!

Bài tập 18 (Dạng bài tập này giúp các bạn giỏi về: Lưu đồ thuật toán)

Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!

Cài đặt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  int i, n;
  float x, S, T;
  long M, N;
  printf("\nNhap x: ");
  scanf("%f", &x);
  do
  {
  printf("\nNhap n(n >= 0) : ");
  scanf("%d", &n);
   if(n < 0)
   {
     printf("\n N phai >= 0. Xin nhap lai !");
   }

  }while(n < 0);

  S = 1;
  N = 1;
  i = 1;

  while(i <= n)
  {
    T = pow(x, (2 * i ));
    M = i * 2;
    N = N * M * (M - 1);
    S = S + T/N;
    i++;
  }
  printf("\nTong la %f", S);
  getch();
  return 0;
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (4 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Phân trang danh mục để Google tìm kiếm nhanh nhất

Phân trang danh mục để Google tìm kiếm nhanh nhất

Với số lượng bài viết lớn trên một danh mục khi đó bạn phải phân trang danh mục, nhưng phân trang sao cho Google tìm kiếm nhanh nhất và không tìm lại trang đó.

Mang giao diện của iOS vào Windows với iPadian

Mang giao diện của iOS vào Windows với iPadian

Nếu đã sở hữu một chiếc máy tính bảng iPad thì hẳn người dùng không còn xa lạ gì với giao diện tuyệt vời của hệ điều iOS trên thiết bị này.

Bà Nguyễn Huyền My - Giám đốc Marketing Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn, Công ty Samsung Vina

Bà Nguyễn Huyền My - Giám đốc Marketing Ngành hàng Điện tử Samsung

Trong một năm, Samsung đưa ra thị trường nửa tỷ thiết bị. Do đó tập đoàn phải kết nối những thiết bị này với nhau để mang đến giải pháp phục vụ người tiêu dùng.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung