Bài 18: Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!

Bài 18: Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!

Bài tập 18 (Dạng bài tập này giúp các bạn giỏi về: Lưu đồ thuật toán)

Tính S(n) = 1 + x^2/2! + x^4/4! + … + x^2n/(2n)!

Cài đặt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{
  int i, n;
  float x, S, T;
  long M, N;
  printf("\nNhap x: ");
  scanf("%f", &x);
  do
  {
  printf("\nNhap n(n >= 0) : ");
  scanf("%d", &n);
   if(n < 0)
   {
     printf("\n N phai >= 0. Xin nhap lai !");
   }

  }while(n < 0);

  S = 1;
  N = 1;
  i = 1;

  while(i <= n)
  {
    T = pow(x, (2 * i ));
    M = i * 2;
    N = N * M * (M - 1);
    S = S + T/N;
    i++;
  }
  printf("\nTong la %f", S);
  getch();
  return 0;
}
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (4 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Web service REST sẽ tuân thủ theo bốn nguyên tắc thiết kế cơ bản

Web service REST sẽ tuân thủ theo bốn nguyên tắc thiết kế cơ bản

REST (Representational State Transfer) đã được chọn sử dụng rộng rãi thay cho Web service dựa trên SOAP và WSDL

Drupal Disruptive Open Source: Part I — From Brobdingnag to Lilliput

Mã nguồn mở Drupal Disruptive: Phần 1- từ Brobdingnag đến Lilliput

Drupal's founder, Dries Buytaert, in his keynote at the 2010 San Francisco Drupalcon, asked the rhetorical question: Is Drupal a disruptive technology?

Microsoft trình làng Windows Phone Tango tại CES 2012

Microsoft trình làng Windows Phone Tango tại CES 2012

Phiên bản mới của hệ điều hành Windows Phone với tên gọi Tango sẽ được công bố và giới thiệu tại CES 2012 -triển lãm hàng điện tử tiêu dùng - diễn ra ở Las Vegas vào tháng 1/2012.

BLOG POSTS

 

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer