Virtual Domain Controller Cloning trong Windows Server 2012

Virtual Domain Controller Cloning trong Windows Server 2012

Các bước thực hiện:

1. Cài đặt role Hyper-V và tạo máy ảo (Chi tiết)

2. Cài đặt hệ điều hành (Chi tiết)

3. Đặt IP và DCprmo (Chi tiết)

4. Cấu hình DC thuộc Cloneable Domain Controller

5. Xác định các ứng dụng hiện có trên DC

6. Tạo DCCloneConfig.xml

7. Xây dựng Clone DC

8. Kiểm tra

Thực hiện:

4. Cấu hình DC thuộc Cloneable Domain Controller

Mở Active Directory Users and Computers thực hiện như hình

 

tab Members > Add

 

Chọn Advanced

 

Đánh dấu như hình > OK

 

Nhập tên DC > Check Names

 

Chọn OK

 

5. Xác định các ứng dụng hiện có trên DC

Mở Server Manager > Tools > Windows Power Shell

 

Gõ lênh như hình > Enter

 

Hệ thống tao file CustomDCCloneAllowList.xml

 

Mở Windows Explorer vào đường dẫn và thực hiện như hình

 

Các phần mềm hiện có trên DC chính cũng được cài trên máy CloneDC

 

6. Tạo DCCloneConfig.xml

Thực hiện như hình > Enter

Lệnh này xây dựng Additional Domain Controller với:

ComputerName : MS-DC02

IP Address: 192.168.1.3

Subnet mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

P.DNS: 192.168.1.2

SiteName: Default-First-Site-Name

 

 

Hệ thống tạo file DCCloneConfig.xml thành công

 

Mở Windows Explorer theo đường dẫn như hình

 

Nội dung file DCCloneConfig.xml được hệ thống tạo tự động

 

7. Xây dựng Clone DC

Thực hiện như hình để shutdown máy DC hiện tại

 

Chọn Shutdown

 

Thực hiện để Export máy ảo DC hiện tại

 

Chọn đường dẫn lưu trữ máy ảo được Export > Export

 

Quá trình Export máy ảo diễn ra

 

Sau khi hoàn tất Export máy ảo thì Import máy ảo mới vào

 

Chọn Next

Trỏ đường dẫn lưu máy ảo vừa Export > Next

 

Chọn Next

 

Chọn Next

 

Trỏ đường dẫn lưu đĩa cứng ảo > Next

 

Chọn Finish

 

Đổi tên máy ảo

 

Đặt lại tên mới MS-DC02 > OK

 

Khởi động máy ảo DC chính

 

Khởi động máy ảo CloneDC

 

Thực hiện như hình

 

Quá trình xây dựng CloneDC xảy ra

 

 

8. Kiểm tra

Mở Active Directory Users and Computers kiểm tra đã tồn tại Addtional DC MS-DC02

 

Mở DNS server kiểm tra đã có record MS-DC02

 

Mở Active Directory Sites and Services kiểm tra tồn tại máy Additional DC MS-DC02

 

Kiểm tra thấy ứng dụng vẫn còn giữ được trên CloneDC

 

suthuc - MCT

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (1 vote)
Ảnh của Khanh Hoang

Khanh Hoang - Kenn

Kenn is a user experience designer and front end developer who enjoys creating beautiful and usable web and mobile experiences.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
24 suy nghĩ cần thiết về Drupal 8 trong 2016

24 suy nghĩ cần thiết về Drupal 8 trong 2016

John Ennew, Drupal 8 contributor and Deeson technical lead has collected together the questions we’ve been receiving from clients about Drupal 8 into one handy list.

Website Weather.com chuyển sang sử dụng Drupal 7

Website Weather.com chuyển sang sử dụng Drupal 7

Với số lượng traffic websites quá lớn trên 100 million, quyết định chuyển sang sử dụng Drupal 7, 2 công ty build là Acquia và MediaCurrent

Three Apps to Help You Get the Best Deals this Holiday Season

Three Apps to Help You Get the Best Deals this Holiday Season

Black Friday is coming to an end, but that doesn’t mean that the holiday related discounts are over.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer