PHP5

03 Jan
Drupal developer - PHPUnit là gì?

Drupal developer - PHPUnit là gì?

Tham gia trong lĩnh vực phát triển phầm mềm mà riêng tôi đề cập ở đây là phát triển web, dù bạn ở khâu nào, developer hay tester bạn đều thấy rằng khi một fix một bug này lại nảy sinh một bug khác, thêm feature này lại ảnh hưởng hoặc gây bug cho feature khác, ngay cả khi muốn optimize và refactor code cũng làm bạn ngại vì sợ sẽ gây ra bug đến với những function trước đó

Read More
12 Dec
Ví dụ Design Pattern: tác giả Eric Evens

Ví dụ Design Pattern: tác giả Eric Evens

The Repository Design Pattern, defined by Eric Evens in his Domain Driven Design book, is one of the most useful and most widely applicable design patterns ever invented.

Read More
10 Dec
PHP Mailer Form with File Attachment

Hướng dẫn tạo PHP Mailer Form đính kèm File

For a long time I have used a contact form that I have created, which is very simple. Recently I had to create a form that also allows for an attachment.

Read More
08 Dec
So sánh Cache Performance giữa MySQL Query Cache và File Cache

So sánh Cache Performance giữa MySQL Query Cache và File Cache

Jay Pipes continues cache experiements and has compared performance of MySQL Query Cache and File Cache.

Read More
08 Dec
63 hướng dẫn best practice to optimize PHP code performances

63 hướng dẫn best practice to optimize PHP code performances

Today i am searching solutions for any tips and tricks about best practice to optimize PHP code performances and i found some of useful articles which you may interested with.

Read More
08 Dec
Giới thiệu 50 best practices cho Optimize PHP code

Giới thiệu 50 best practices cho Optimize PHP code

Like any scripting language, PHP can be used in a variety of applications. The down-side for most programmers is that when they learn how to write PHP

Read More
20 Aug
Hướng dẫn tạo app Facebook sử dụng PHP trên host Heroku toàn tập

Hướng dẫn tạo app Facebook sử dụng PHP trên host Heroku toàn tập

Việc tạo và chạy 1 ứng dụng facebook trước kia lằng nhằng và có 2 cách là Dùng FBML (ngôn ngữ do facebook sáng chế ) và iframe.

Read More
22 Jul

Hướng dẫn sử dụng Sublime Text 2.0.1 x64 & x32

Sublime Text editor is a programming tool which is very helpful in coding.just like a notepad you can use this editor with many shortcuts this makes your programming simple and easy.Subline, Sublime text 2 free download.

Read More
20 Jul
HTTP. Giao thức mà mỗi lập trình viên nên biết

HTTP. Giao thức mà mỗi lập trình viên nên biết

HTTP là viết tắt của Hypertext Transfer Protocol. Đó là tập hợp các quy tắc chuẩn dành cho việc biểu diễn dữ liệu, application-layer giao thức cho giao tiếp giữa hệ thống phân phối

Read More

Các trang