Các tính năng của Mercury LoadRunner 8.0

Mercury LoadRunner 8.0

Hướng dẫn sử dụng Redux để quản lý hiệu quả trong ứng dụng React

Average: 7.7 (3 votes)

Cài đặt Webpack để viết Reactjs bằng ES6 và những thuận lợi của ES6

Average: 9.5 (2 votes)

Các tính năng của Mercury LoadRunner 8.0

Mercury LoadRunner 8.0

I. Các tính năng của Mercury LoadRunner 8.0

1. Công cụ Virtual User Generator để tạo User ảo (Virtual User), với các hành vi được copy từ thao tác của người duyệt web.

2. Điều khiển truy cập số lượng lớn (sử dụng nhiều VUser để truy cập vào web apps với kịch bản test đã xây dựng bởi Virtual User Generator).

4. Công cụ phân tích mạnh mẽ, chi tiết, ngoài việc test các thông số cơ bản như  Transaction, Loading time… Còn có thể kiểm tra các thông số tài nguyên của hệ thống (localhost hoặc deployment server trong cùng mạng nội bộ)

3. Công cụ phân tích đánh giá (Analys) bằng đồ thị rất mạnh mẽ và tiện dụng. Có thể tạo các báo cáo dạng *html.

II.  Đặc điểm của công cụ Mercury Loadrunner

-          Dễ sử dụng, bảo trì, tạo test script nhanh. Cung cấp dữ liệu kiểm tra rõ ràng và dễ hiểu.

-          Kiểm tra phiên bản mới của ứng dụng với rất ít sự thay đổi.

-          Hỗ trợ làm việc theo nhóm thông qua sự chia sẻ thư viện, thống nhất quản lý.

III. Cách sử dụng Mercury Loadrunner

-          B1: Recording scripts (Vuser Generator)

-          B2: Replaying scripts (Test script)

-          B3: Sử dụng controller để điểu khiển các Vuser scripts

-          B4: Sử dụng Analysis để phân tích kết quả

IV. Links

-          Download trial: http://downloads.mercury.com/cgi-bin/portal/download/loginForm.jsp?id=160

-          Website: http://www.mercury.com

V. Hướng dẫn sử dụng sơ bộ nè

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Hướng dẫn gọi 1 function sau khi #AJAX event thực hiện (Drupal 7)
Hướng dẫn gọi 1 function sau khi #AJAX event thực hiện (Drupal 7)

This tutorial is on how to call a JavaScript function after a Drupal 7 #AJAX event. You can view the tutorial on how to call a JavaScript function after a Drupal 6

Download sách Drupal: Master Drupal in 7 hours
Download sách Drupal: Master Drupal in 7 hours

Một quyển sách hay, dành cho người mới bắt đầu, dài chưa đến 100 trang. Sách có cách diễn giải sống động, dễ hiểu, và không đề cập đến một dòng lệnh nào. Theo lời tác giả thì "Tôi không phải là nhà phát triển Drupal, tôi không biết code." Tuy nhiên, trong 7 tiếng, bạn sẽ học được cách xây dựng và tối ưu một website Drupal hoàn chỉnh.

Embarking
Giới thiệu Embarking on a Drupal 8 adventure

We know Drupal 7 pretty well, we know what it can do but we also know what its limitations are.