Microsoft office access

20 Aug
Hướng dẫn trang trí văn bản giống trang báo 2015

Hướng dẫn trang trí văn bản giống trang báo 2015

REqual column width: Mặc định độ rộng các cọt bằng nhau. Nếu để £ thì có thể điều chỉnh độ rộng các cột khác nhau tùy thích.

Read More
20 Aug
Hướng dẫn chèn lời bình vào văn bản word

Hướng dẫn chèn lời bình vào văn bản word

Sử dụng các nút trên thanh công cụ Reviewing để xác nhận hay hủy bỏ quá trình Track changes và để xóa các Comments (câu bình luận).

Read More
20 Aug
Hướng dẫn thay đổi độ giãn chữ trong word

Hướng dẫn thay đổi độ giãn chữ trong word

Sau khi kích nút OK, đoạn font chữ đã chọn sẽ có kết quả nhấp nháy theo loại đã chọn ở ô Animations

Read More
20 Aug
Hướng dẫn lưu các tập tin ở vị trí mặc định khác

Hướng dẫn lưu các tập tin ở vị trí mặc định khác

Có thể cho Microsoft Office biết nơi lưu trữ tập tin. Khi bạn mở hộp thoại Save As để lưu tập tin trongWord, Excel, PowrPoin, và Access

Read More
20 Aug
Hướng dẫn tạo các liên kết (Link) trong MS Word

Hướng dẫn tạo các liên kết (Link) trong MS Word

Bạn không nên chọn nút Change này bởi nội dung của file chọn sẽ bị mất sau khi nhấn nút OK và MSWord sẽ tự động tạo ra file trùng với tên đã chọn cùng với nội dung file trống.

Read More
20 Aug
Bài viết này mô tả các phím tắt trong Microsoft Office Word 2010

Bài viết này mô tả các phím tắt trong Microsoft Office Word 2010

Bài viết này mô tả các phím tắt có sẵn trong Microsoft Office Word 2010

Read More

Các trang