Em ơi đi chợ Đà Lạt không ?

- Em ơi đi chợ Đà Lạt không?

- Anh định mua gì à, atiso hay mua hồng giòn?

- Không, đi chợ Đà Lạt để chúng mình chụp hình cưới á.

Ảnh: Trần Thế Văn (ttvawn)

#dalat #hoicuongdalat

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 6.8 (8 votes)