Hứa hẹn đó rồi có thực hiện được đâu

"Tuổi trẻ vội vàng, nên những lời nói ra chắc chỉ kịp để lòng phấn khởi.

Hứa hẹn đó rồi có thực hiện được đâu."

(Minh Dự)

---

Ảnh: Chú Anh Chien Tran

#dalat #chuyencuadalat #dalatstory

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 10 (2 votes)