Trừ trong phim ra, không ai có thể đợi bạn bốn năm năm SÀI GÒN 29 . 03 . 2022

[ SÀI GÒN 29 . 03 . 2022 ]

Trừ trong phim ra, không ai có thể đợi bạn bốn năm năm.

Nói thẳng ra, tình yêu chính là không liên lạc là sẽ không có tình cảm, rồi cũng tự biến mất.

Có những mối quan hệ tuyệt giao trong im lặng...

| Nhựt |

Photo: Mai Văn Phong

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet