Drupal Modules

19 Jun
Một ví dụ đơn giản sử dụng Pathauto API Drupal Module

Một ví dụ đơn giản sử dụng Pathauto API Drupal Module

Pathauto is a wonderful tool. It’s definitely my oldest friend when it comes to Drupal modules. As the module has progressed, the API has become easier to use.

Read more
18 Jun
Drupal Batch API giúp chia nhỏ lại các processes trên webserver

Drupal Batch API giúp chia nhỏ lại các processes trên webserver

Drupals internal batch API can be really helpful for handling large cumbersome processes on your web server.

Read more
18 Jun
Hướng dẫn tạo Faceted Filters, without ApacheSolr trong Drupal 7 Views

Hướng dẫn tạo Faceted Filters, without ApacheSolr trong Drupal 7 Views

Search facets and filtering are a great way to guide your user to the information they are looking for. With facets, we can create an intuitive way for users to narrow down the items that are visible on the screen

Read more
16 Jun
Hướng dẫn sử dụng Drush thực hiện automate các task

Hướng dẫn sử dụng Drush thực hiện automate các task

Drush Make is well-known as an advanced tool for Drupal distribution building. But it also can be very useful for those who have never dealt with distributions. 

Read more
15 Jun
Hướng dẫn custom CKEditor để thêm tag mới Drupal WYSIWYG Module

Hướng dẫn custom CKEditor để thêm tag mới Drupal WYSIWYG Module

The WYSIWYG module in Drupal is a great way of integrating a client side HTML editor (better known as a WYSIWYG editor) into a Drupal site.

Read more
12 Jun
Phân tích similarities và differences trong module handles contact management

Phân tích similarities và differences trong module handles contact management

The extent of their similarities ends there. Below is a description of some of the key differences within each modules’ approach to contact management: 

Read more
10 Jun
Một số điều cần tránh khi sử dụng hàm t() trong Drupal 7

Một số điều cần tránh khi sử dụng hàm t() trong Drupal 7

But, if you're writing a module that stores its data outside variables or entities, you might notice a few gaps.

Read more
10 Jun
Giải pháp theme_hook_suggestions và custom view modes cho templates trong Drupal 7

Giải pháp theme hook suggestions và custom view modes cho templates trong Drupal 7

 Entity view modes is a lighter-weight approach to supplying additional view modes, but I found that even it was cumbersome when it came to managing my view mode configuration in an easily-deployable way.

Read more
05 Mar
[wiki] CHAPTER 2: Viết module cho Drupal và mở rộng các module

[wiki] CHAPTER 2: Viết module cho Drupal và mở rộng các module

Trong các ứng dụng mã nguồn mở, người dung có thể tùy biến chương trình bằng cách thay đổi hoặc thêm các đoạn mã vào chương trình

Read More
05 Mar
Hướng dẫn Việt hóa trong Drupal 7

Hướng dẫn Việt hóa trong Drupal 7

Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt sẽ hỗ trợ các bạn trong việc quản lý trang nếu các bạn không thục sự giỏi tiếng Anh, bài viết này hướng dẫn các bạn cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt trong Drupal 7.

Read More
02 Mar
Xây dựng Multiple Field Search nhờ thuộc tính Views Exposed Filters

Xây dựng Multiple Field Search nhờ thuộc tính Views Exposed Filters

Views offers the ability to expose filters to the end user so they may filter and sort through a views listing to find what they want in a large list of content.

Read more
02 Mar
Tạo Redirecting Links từ 1 Page cũ sang 1 Page mới

Tạo Redirecting Links từ 1 Page cũ sang 1 Page mới

Websites often link to pages on other websites – this is a great way to refer to relevant information from your site. However, problems arise when a page that people are linking to moves to a new URL in your site or elsewhere

Read more
25 Feb
Những Modules tốt nhất Drupal 7: Winter 2014 Edition

Những Modules tốt nhất Drupal 7: Winter 2014 Edition

it has been awhile since I have published a top modules list for Drupal so I thought with Drupal 8 coming out soon it was time for one last top Drupal 7 modules list. 

Read more
19 Feb
8 vấn đề quan trọng của Rules tại the Drupalcon Munich

8 vấn đề quan trọng của Rules tại the Drupalcon Munich

As there must be Rules at the Drupalcon Munich as well, I've had a Rules session together with Richard Jones from i-KOS.

Read more
19 Feb

Hướng dẫn code entity reference trong custom entities (no bundles)

Entities are a big boon to Drupal, just that the learning curve is a bit longer than CCKs and nodes. I've read a lot about how these entities work but the more I read, the more complex they sound.

Read more
11 Feb
[Phần 2] Hướng dẫn creating a custom field : Field widget trong Drupal 8

[Phần 2] Hướng dẫn creating a custom field : Field widget trong Drupal 8

This is part 2 in my series of articles about creating a custom field. I recommend reading Part 1: Field type first, if you have not done so already.

Read more

Các trang

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung

Bài bình luận gần đây

 
 • 2 months 2 ngày ago
  Bài bình luận:

  Gần 1.000 loại tiền điện tử 'chết' trong năm nay

  Một nghiên cứu mới đây cho thấy số lượng khá lớn tiền điện tử không đáp ứng được kỳ vọng kể từ khi ra mắt, giữa lúc bối cảnh thị trường trên đà xuống dốc trong năm 2022.

 • 3 months 1 ngày ago
  Bài bình luận:

  Tín chỉ các bon, trước hết cần phải hiểu đó là sự chứng nhận uy tín của một tổ chức/ địa phương/ quốc gia về thành tích bảo vệ môi trường. Nếu mới chỉ có một tỉnh duy nhất có đề án bán tín chỉ cabon xem ra rất lạ ?

 • 3 months 1 ngày ago
  Bài bình luận:

  Thị trường tín chỉ carbon: những thử nghiệm…

 • 3 months 4 tuần ago
  Bài bình luận:

  Cty mình đang su dung phan mềm ERP JD Edward, Database cua Oracle. Mình co thể tích hợp Looker de lien ket voi cac table cua JD Edward ko?

 • 4 months 10 giờ ago
  Bài bình luận:

  Theo em biết hiện tại thì có nhiều bên thứ 3 như Fivetran và Supermetrics cung cấp khả năng ETL mạnh, đưa data đến nguồn (như BigQuery) và sử dụng Lookerstudio để lên Dashboard.Chi phí dường như ít hơnều so với việc sử dụng Looker.