Nút Google+ Cho Kết Quả Tìm Kiếm Hình Ảnh

Nút Google+ Cho Kết Quả Tìm Kiếm Hình Ảnh

Khi bạn rê chuột qua một kết quả tìm kiếm hình ảnh Google, bạn sẽ thấy một nút +1 mà cho phép bạn giới thiệu hình ảnh những người mà theo trong Google + tại một số điểm, Google loại bỏ các tính năng xã hội từ các công cụ tìm kiếm hình ảnh và bây giờ chỉ dựa vào nút +1 để cung cấp các khuyến nghị xã hội.

Những điều tốt đẹp mà Google chú giải các kết quả hình ảnh với những người có liên quan +1, hình ảnh lớp xã hội không còn là một phần riêng biệt, nhưng nó ít toàn diện: các phiên bản trước bao gồm hình ảnh mà bạn bè của bạn và địa chỉ liên lạc khác đã công bố công khai cho các trang web trên các trang web chia sẻ ảnh như Picasa và Flickr .

Kết quả từ vòng tròn xã hội của bạn có lẽ ít liên quan hơn kể từ khi Google tạo ra các vòng tròn xã hội từ các địa chỉ liên lạc Gmail của bạn, bạn bè Google Talk, người bạn theo dõi trong Google Buzz và Twitter . Nó có khả năng rằng các vòng tròn xã hội chỉ là một trong các vòng tròn bạn có thể tạo trong Google + và Google sẽ bỏ tính năng này.

Nút Google+ Cho Kết Quả Tìm Kiếm Hình Ảnh

 

Theo TYGNet

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Binh Tran Thanh

Drupal Consultant

Started my career as a drupal8 developer in EM Solutions . I love learning Web technologies like HTML, CSS, PHP, Jquery Ajax and Drupal backend . Currently working as a drupal backend developer.

Tìm kiếm bất động sản

 

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
How to batch assign taxonomy terms to nodes using Views Bulk Operations

Hướng dẫn gắn taxonomy terms to nodes sử dụng Views Bulk Operations

First off, make sure you have the 2 modules installed. Drush will quickly take care of that for you if you don't have them yet:

A Roadmap for Success: The Design Brief

Lộ trình thành công: The Design Brief

Described succinctly by Tad Crawford in AIGA Professional Practices in Graphic Design, the design brief “digs deep into a project and identifies the main factors that drive the entire creative strategy.”

Thị trường nhân dụng qua Internet

Thị trường nhân dụng qua Internet

Thế kỷ 21 là kỷ nguyên của sự bùng nổ thông tin, và đi theo với sự phát triển của mạng Internet đã có không biết bao nhiêu dịch vụ và các cơ hội kinh doanh cho những ai biết sử dụng nó và có sáng kiến trong lãnh vực của mình.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer