Hướng dẫn Installing Solr 4.6 on Windows

Hướng dẫn Installing Solr 4.6 on Windows

Hướng dẫn sử dụng Redux để quản lý hiệu quả trong ứng dụng React

Average: 7.7 (3 votes)

Cài đặt Webpack để viết Reactjs bằng ES6 và những thuận lợi của ES6

Average: 9.5 (2 votes)

Hướng dẫn Installing Solr 4.6 on Windows

The steps below are a guide to help you install Solr versions 4.1 to 4.6.  Here, I tested Solr 4.6 installation on Windows 7 and Windows 8.1.

1. Download and install Java SDK (I installed jdk-7u45-windows-x64.exe).

Hướng dẫn Installing Solr 4.6 on Windows

2. Download and install Apache Tomcat (I installed apache-tomcat-8.0.0-RC5.exe). Usually, Tomcat is installed on port 8983 (but this is optional- you can specify your own port).

raghu2

3. Test the Tomcat server in your browser. You should see the following screen:

raghu3

4. You can configure the Tomcat server by going to Windows > Start > Monitor Tomcat

raghu4

5. Stop the Tomcat server by going to Windows > Start > Monitor Tomcat > General Tab> Stop

raghu5

6. Download Solr-4.6.0 and unzip it in your local directory i.e. C:\ Solr-4.6.0 (download zip file).

7. Go to downloaded Solr folder above (step 6) and Copy solr.war file to Apache webapps folder. I.e. Copy C:\solr-4.6.0\dist\solr-4.6.0.war file  to  C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.0\webapps folder (rename solr-4.6.0.war to solr.war).

8. Create an empty Solr home folder. i.e. C:\solr

9. Go to downloaded Solr folder above (step 6). Copy all files from C:\solr-4.6.0\solr-4.6.0\example\solr folder to C:\solr (Solr home folder). This will be your Solr home folder.

10. Look into C:\solr and you will see two folders with name collection1 and bin.

11. Copy the jars from C:\solr-4.6.0\example\lib\ext (all jars) into C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 8.0\lib (this is your Tomcat server main library directory).

12. Set the Java system property solr.solr.home to your Solr Home. Go to Windows > Start > Monitor Tomcat > Java Tab > Java Options. Enter the following entry at the end (see below screenshot): -Dsolr.solr.home=c:\solr

raghu11

13. Restart Tomcat by going to Windows > Start > Monitor Tomcat > General Tab > Start

raghustart

14. Test Solr by going to http://localhost:8983/solr/ in your browser. You should see the Solr admin page below.

raghu8

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Google sẽ tung ra cửa hàng âm nhạc trực tuyến?
Google sẽ tung ra cửa hàng âm nhạc trực tuyến?

Google đang có kế hoạch cho một sự kiện bí ẩn sẽ diễn ra vào thứ Tư 16/11/2011. Có thể đó sẽ là thông báo bắt đầu kinh doanh âm nhạc trực tuyến của Google?

PageRank là gì?
PageRank là gì?

PageRank là một chỉ số để Google đánh giá mức độ tin cậy và chất lượng của mỗi webpage trong danh mục của mình. Khi nói đến PageRank người ta thường nghĩ đến ngay Google PageRank.

Step 2: Sử dụng Composer trong Drupal 8 rất nhiều
Step 2: Sử dụng Composer trong Drupal 8 rất nhiều

Once we have the Packagist pull request done, and the hooks added to drupal.org we can use the API key