Hướng dẫn cài đặt LiteSpeed, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Ubuntu/Debian

Hướng dẫn cài đặt LiteSpeed, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Ubuntu/Debian

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LiteSpeed và MySQL cùng với việc xây dựng PHP tùy biến, và phpMyAdmin để quản lí database trên MySQL trên hệ điều hành họ Ubuntu/Debian một cách đầy đủ.

Chuẩn bị:

  • Server/VPS cài hệ điều hành Ubuntu/Debian Desktop/Server 32/64-bit

Ubuntu/Debian

I. Kiểm tra cài đặt.

1. Kiểm tra các cổng mặc định của 80 và 3306 đã bị chiếm dụng bởi phần mềm khác hay chưa?

Ở đây mình đã đăng nhập với user root. Vì Debian/Ubuntu mặc định disable user này. Nên các bạn có thể lấy lại mật khẩu qua lệnh sudo. Hoặc có thể sử dụng thông qua lệnh sudo cũng được.

#netstat -nau | grep 80
#netstat -nau | grep 3306

2. Kiểm tra lệnh apt-get, wget.

#which apt-get
#which wget

3. Kiểm tra kết nối mạng và DNS trên server.

#ping google.com

Nếu có tín hiệu trả lời tức là bạn đã đầy đủ điều kiện kết nối Internet.

4. Mở port trên FireWall

#iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
#iptables -I INPUT -p tcp --dport 7080 -j ACCEPT

hoặc có thể disable FireWall

II. Cài đặt LiteSpeed

Tải LiteSpeed tại:

http://www.litespeedtech.com/litespeed-web-server-downloads.html

LiteSpeed free là đủ cho một Website có lượng truy cập tương đối lớn có thể truy cập tốt. Bạn có thể cân nhắc lên bản có phí để thấy được sự khác biệt.

#wget http://www.litespeedtech.com/packages/4.0/lsws-4.2.4-std-i386-linux.tar.gz

#tar -zxf lsws-4.2.4-std-i386-linux.tar.gz

#cd lsws-4.2.4

#install

Chú ý: Nếu bạn sử dụng Debian/Ubuntu x86_64 thì bản free cần thư viện cho bản 32-bit có thể chạy bình thường.

#uname -p (Kiểm tra 32/64 bit của hệ điều hành Linux)

#apt-get -y install ia32-libs

Nhấn SPACE để tiếp tục.

Chú ý: Điền đúng Yes

Phân vùng sẽ lưu thư mục gốc, tất cả tệp tin cấu hình và hoạt động của LiteSpeed. Nên để mặc định.

Điền mật khẩu cho user admin quản lí giao diện Web-base của LiteSpeed

Quá trình cài đặt LiteSpeed đã xong!

III. Cài đặt gói

Ở Ubuntu/Debian thì có thể dùng apt-get để cài đặt MySQL cho dễ dàng và thuận tiện.

#apt-get -y install autoconf automake flex bison libbz2-dev libc-client-dev libc-client2007e-dev libXpm-dev mysql-client mysql-server libmysqlclient15-dev libmysqlclient-dev libxml2 libxml2-dev curl libcurl4-nss-dev libjpeg8 libjpeg8-dev libpng12-0 libpng12-dev libfreetype6 libfreetype6-dev mcrypt libmcrypt4 libmcrypt-dev libexpat1-dev libxslt1.1 libxslt1-dev build-essential libkrb5-dev

Có thể sẽ có một số thông báo không tìm thấy gói cài đặt thì các bạn hãy xóa những gói đó đi. Vì các gói từ lệnhapt-get thay đổi tên và cập nhật thường xuyên. Và một số cái chỉ có trên bản desktop/server.

Tập trung các thư viện đến một thư mục:

#mkdir -p /usr/kerberos/
#ln -sf /usr/include/ /usr/kerberos/include

(Debian/Ubuntu i386)

#ln -sf /usr/lib/i386-linux-gnu/ /usr/kerberos/lib

(Debian/Ubuntu x86_64)

#ln -sf /usr/lib/x86_64-linux-gnu/ /usr/kerberos/lib

IV. Cài đặt phpMyAdmin

Ứng dụng quản lí database trên giao diện Web này không thể thiếu nếu bạn không thành thạo cấu trúc lệnh trên MySQL.

Chọn phiên bản phpMyAdmin tại trang:

http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php

#wget http://jaist.dl.sourceforge.net/project/phpmyadmin/phpMyAdmin/4.0.5/phpMyAdmin-4.0.5-all-languages.zip

#unzip phpMyAdmin-4.0.5-all-languages.zip (Giải nén với định dạng .zip)

#mv phpMyAdmin-4.0.5-all-languages /usr/local/lsws/DEFAULT/html/ (Di chuyển thư mục vừa giải nén đến đường dẫn /usr/local/lsws/DEFAULT/html/)

#cd /usr/local/lsws/DEFAULT/html/

#ln -sf phpMyAdmin-4.0.5-all-languages phpMyAdmin (Tạo một shorcut đến có tên phpMyAdmin đến thư mục phpMyAdmin-4.0.5-all-languages)

#chmod 000 phpMyAdmin/scripts

#chmod 000 phpMyAdmin/setup (Vô hiệu hóa những kịch bản nguy hiểm không cần thiết của phpMyAdmin)

#chown -f -R nobody:nogroup phpMyAdmin-4.0.5-all-languages

#chown -h nobody:nogroup phpMyAdmin (Chuyển quyền sở hữu thư mục, tệp tin cho user/group khác)

Sau khi cài đặt xong như vậy là tạm thời đã xong phpMyAdmin, bạn có thể vào với đường dẫn.

http://[IP của bạn]/phpMyAdmin/.

Nhưng chưa thể load được vì yêu cầu phiên bản PHP 5.2 trở lên hoặc cao hơn nữa. Vì vậy bạn cần build PHP cho LiteSpeed để mã nguồn website của bạn và phpMyAdmin có thể hoạt động bình thường.

V. Xây dựng PHP phù hợp

Đăng nhập vào trang quản lí Web-base

http://[IP của bạn]:7080

user/pass khi cài đặt LiteSpeed

Hướng dẫn cài đặt LiteSpeed, PHP, MySQL và phpMyAdmin trên Ubuntu/Debian

Đây là cấu hình mình xây dựng phù hợp với khá nhiều mã nguồn. Các bạn tham khảo. Nếu hiểu những phần nào không dùng thì có thể bỏ hoặc thêm vào. Vì mình không thể build bản PHP 5.2 trên các phiên bản mới của Ubuntu nên mình sẽ không cung cấp phần config.

Cấu hình cho PHP >= 5.3

'--with-config-file-path=/usr/local/lsws/lsphp5/etc' '--enable-bcmath' '--enable-calendar' '--enable-ftp' '--enable-gd-native-ttf' '--enable-libxml' '--enable-magic-quotes' '--enable-mbstring' '--enable-pdo=shared' '--enable-soap' '--enable-sockets' '--enable-zip' '--with-bz2' '--with-libdir=lib' '--with-curl=/usr/kerberos/include' '--with-imap-ssl=/usr/kerberos' '--with-mcrypt=/usr/kerberos/include' '--with-mysql=/usr/kerberos' '--with-png-dir=/usr/kerberos' '--with-jpeg-dir=/usr/kerberos' '--with-xpm-dir=/usr/kerberos' '--with-zlib-dir=/usr/kerberos' '--with-freetype-dir=/usr/kerberos' '--with-libexpat-dir=/usr/kerberos' '--with-libxml-dir=/usr/kerberos/include' '--with-mysql-sock=/var/lib/mysql/mysql.sock' '--with-mysqli=/usr/bin/mysql_config' '--with-bz2' '--with-curlwrappers' '--with-gd' '--with-imap' '--with-kerberos' '--with-mhash' '--with-openssl' '--with-pcre-regex' '--with-pdo-mysql=shared' '--without-sqlite' '--with-sqlite3=shared' '--with-pdo-sqlite=shared' '--with-pic' '--with-pear' '--with-xmlrpc' '--with-xsl' '--with-gettext' '--with-zlib' '--with-iconv' '--with-litespeed'

Quá trình xây dựng PHP sẽ mất khoảng 5-10 phút.

Nếu các bạn gặp lỗi có thể hỏi ngay tại topic này.

VI. Xây dựng Virual Host.

Tạo user:

#useradd --disabled-login (Tham số --disabled-login sẽ không cho user này có quyền đăng nhập từ ngoài mạng local)

#chmod 755 /home/domain.com

#mkdir /home/domain.com/public_html /home/domain.com/cgi-bin /home/domain.com/logs/

#chown -R domain.com:domain.com /home/domain.com

Cấu hình mẫu trên Web-base

Tạo host mới.

Đặt tên host, tên miền cho host.

Cấu hình cơ bản cho tất cả host.

Chức năng Alias trong Apache được áp dụng ở đây có tên là Context. Giống như truy cập đến một thư mục con đằng sau tên miền.

VD: http://domain.com/phpMyAdmin/

http://domain.com/phpmyadmin/

Cấu hình cơ bản Context.

Ngoài ra nếu bạn muốn vào phpMyAdmin bằng IP thì cũng có thể cấu hình Context tương tự tại mục Virtual Hosts. Là cấu hình mặc định ở trang vào trình duyệt trực tiếp bằng IP.

Chúc bạn thành công và nắm được cách cấu hình LiteSpeed.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Khanh Hoang

Khanh Hoang - Kenn

Kenn is a user experience designer and front end developer who enjoys creating beautiful and usable web and mobile experiences.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Tìm kiếm bất động sản

 

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Thành phần cơ bản của Drupal Terminology

Thành phần cơ bản của Drupal Terminology

 The faster you learn to understand and speak Drupaleze, the easier it will be to communicate with other Drupal developers more effectively. To that end, here are a list of terms commonly used in the Drupal world:

Hướng dẫn sửa Css lỗi website trên Google Chrome 39 năm 2015

Hướng dẫn sửa Css lỗi website trên Google Chrome 39 năm 2015

Thực ra mình cũng chưa để ý cái này nhưng do thằng bạn nó vào phản hổi mới nhận ra và biết cách fix lỗi này bằng dòng css cơ bản ở dưới

cam fb tai viet nam

Không tuân theo pháp luật Việt Nam: Facebook có thể bị cấm trong thời gian tới?

“Tất cả sản phẩm mà nếu rao bán ngoài đời thực có thể nhận án tù thì Facebook lại cho phép quảng cáo tràn lan”, lãnh đạo Cục PTTH và TTĐT cho biết.

BLOG POSTS