ASP.NET website: đồng hồ đếm ngược

ASP.NET website: đồng hồ đếm ngược

Bạn nhận một đơn đặt hàng thiết kế website yêu cầu có một đồng hồ thời gian đếm ngược (VD: đấu giá, thời gian khuyến mãi, v.v...) nhưng làm thế nào chèn một bộ đếm thời gian vào website và mỗi khi thời gian nhích một giây vẫn không làm cho trang web bị load lại. WEBXAULA.COM xin trình bày một cách đơn giản để có thể thực hiện được điều này. 

 ASP.NET website: đồng hồ đếm ngược

 Tại trang Default.aspx, bạn chèn code sau vào phần source HTML:

 

<div id="timelabel"></div>

 
<script type="text/javascript">
var leave =<%=seconds %>;
CounterTimer();
var interv=setInterval(CounterTimer,1000);
function CounterTimer()
{
var day = Math.floor(leave / ( 60 * 60 * 24))
var hour = Math.floor(leave / 3600) - (day * 24)
var minute = Math.floor(leave / 60) - (day * 24 *60) - (hour * 60)
var second = Math.floor(leave) - (day * 24 *60*60) - (hour * 60 * 60) - (minute*60)
hour=hour<10 ? "0" + hour : hour;
minute=minute<10 ? "0" + minute : minute;
second=second<10 ? "0" + second : second;
var remain=day + " days   "+hour + ":"+minute+":"+second;
leave=leave-1;
document.getElementById("timelabel").innerHTML=remain;
}
</script>
 
Sau đó bạn chèn code sau vào trang Default.aspx.cs:
 
public double seconds;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        seconds = (GetEndTime() - GetStartTime()).TotalSeconds;
    }
    private DateTime GetStartTime()
    {
        return DateTime.Now;
    }
    private DateTime GetEndTime()
    {
        return new DateTime(2010, 5, 06, 8, 10, 0);
    }
 

Như vậy là OK rồi. Chúc các bạn thành công.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy
  • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
  • WhatsApp: (+84) 944 225 212
  • Line Messenger: (+84) 944 225 212
  • Email: [email protected]
  • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Facebook chuyển tới đại bản doanh mới 03/2015

Facebook chuyển tới đại bản doanh mới 03/2015

Tất cả nhân viên của Facebook chính thức làm việc từ hôm nay tại trụ sở mớ

Hướng dẫn tạo Contextual Filters và Arguments trong Drupal 7

Hướng dẫn tạo Contextual Filters và Arguments trong Drupal 7

In Drupal 6, a key feature in Views was called "arguments". This term made perfect sense to developers, but caused plenty of raised eyebrows amongst news users.

Bài 3 nodejs: Callback - như một Hàm Gọi Hàm

Trong ngôn ngữ lập trình, callback (hàm gọi lại) là một hình thức của hàm gọi hàm

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer