ASP.Net: Cách lấy chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu

ASP.Net: Cách lấy chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu

Để làm được Web ASP.net hay phần mềm Windows thì kết cơ sở dữ liệu là quan trong nhất. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cách đơn giản để lấy chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu.

Lấy chuỗi kết nối CSDL

Công việc cũng khá dễ dàng. Đầu tiên bạn sẽ tạo một file .UDL (Universal Data Link) ở đây mình đặt là csdl.udl lưu ở đâu là tùy bạn.

Tạo file .UDL lấy chuỗi kết nối CSDL

Tạo file .UDL lấy chuỗi kết nối CSDL

Tiếp theo bạn click double lên file vừa tạo sẽ hiển thị lên cửa sổ mới ở đây cho phép bạn tùy chọn kết nối từ hệ quản trị CSDL nào, SQL Server hay gì đó tùy vào máy bạn có cài hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào.

ASP.Net: Cách lấy chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu

Chọn hệ quản trị CSDL kết nối, SQL

Nhấn vào Next qua bước tiếp theo, ở đây bạn khai báo Server name, user và pass đang nhập vào server ở đây có thêm tùy chọn login vào bằng tài khoảng Windows (do chạy ở máy local), sau khi khai báo chọn vào database muốn kết nối ở phần dưới và test thử.

Khai báo các thông số cần thiết cho kế nối CSDL

Khai báo các thông số cần thiết cho kế nối CSDL

Báo thành công là OK rùi, sau đó lưu lại đến file .UDL mở lên bằng notepad sẽ thấy được chuỗi kết nối và chỉ việc để vào connection string và chạy thôi.

   [oledb]
   ; Everything after this line is an OLE DB initstring
   Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=bcdonlinesv;Data Source=BANCAMDEN

Kết luận: Công việc này sẽ giúp các bạn mới vào lập trình ASP.Net thấy dễ dàng hơn trong việc học tập của mình! Chúc thành công!

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Targeted content để focused vào thông tin user giúp sales products

Targeted content để focused vào thông tin user giúp sales products

Most, if not all, large ecommerce sites have some form of targeted content implemented to make the site more relevant to its visitors.

Security Vulnerabilities Affect Your Dev Sites Too | mydropwizard.com

Security Vulnerabilities Affect Your Dev Sites Too | mydropwizard.com

Due to the nature of the vulnerability, from the largest of enterprise applications to the smallest of brochure or hobbyist site builds, all Drupal sites were affected.

Cách cài đặt Network Load Balancing

Cách cài đặt Network Load Balancing

Mạng gồm có 2 Web Server IIS cùng host nội dung tương tự nhau.
Server 1 : SRV-02 , IP 10.2.0.12

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer