Cornered development

23 Feb
Graph Query Language

Graph Query Language do Facebook tạo ra từ năm 2012

GraphQL là Graph Query Language do Facebook tạo ra từ năm 2012 cung cấp giao thức chung cho phép giao tiếp giữa client và server để cập nhật và lấy dữ liệu.

Read More
23 Feb
React Js

Làm thế nào để tương tác với hệ sinh thái của React JS hiệu quả

Bài viết giả sử là bạn đã từng có kinh nghiệm xây dựng web với HTML, CSS và Javascript.

Read More
23 Feb
React Js

Vue-Native - nền tảng di động của Vue.js bị phân tán

Cuộc đua đã ngã mũ với Angular.js khi hiện tại chỉ đạt gần 50k sao ở Github và đà tăng trưởng về sao cũng chậm lại khá rõ khi cách đây 2 năm đã ở ngưỡng ~35k.

Read More
23 Feb
Các chức năng mới của ES6 của bộ tiêu chuẩn ECMAScript

Các chức năng mới của ES6 của bộ tiêu chuẩn ECMAScript

Trong phạm vi bài viết này, mình sẽ liệt kê ra một số chức năng nổi bật nhất. Và mình sẽ hạn chế dịch những tên khái niệm này ra tiếng Việt,

Read More
23 Feb
React Js

Vừa native vừa hot reload - Flutter có thể làm được Game di động

Flutter là nền tảng phát triển ứng dụng đa nền tảng cho iOS và Android do Google phát triển. Flutter sử dụng ngôn ngữ DART cũng do Google phát triển và flutter

Read More
23 Feb
React Js

Lập trình ứng dụng di động với framework React Native khá hot

React Native là framework xây dựng ứng dụng di động native sử dụng Javascript do Facebook phát hành.

Read More
23 Feb
React Js

Những khái niệm cơ bản nhất về lập trình React Js

Nhận thấy các cấu hình, cài đặt môi trường mới cho dự án sử dụng React quá phức tạp, đội ngũ Facebook cùng cộng đồng mã nguồn mở đã cùng nhau tạo ra dự án hạt giống “Create React App”

Read More
23 Feb
React Js

Lập trình React Js dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI)

React Js là một thư viện javascript dùng để xây dựng UI, UI ở đây được dùng chính ở 2 nền tảng Web và Mobile.

Read More
18 Feb
Hướng dẫn cài đặt gcc-7.3.0 trên CentOS 6 và CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt gcc-7.3.0 trên CentOS 6 và CentOS 7

In this tutorial, we will take a look at how to install GCC on CentOS 7. GCC or GNU Compiler Collection is released by the Free Software Foundation and as the name suggests

Read More
14 Feb
Virus corona chủng mới (2019-nCoV)

Viết tiếp backend và frontend ứng dụng Live Streaming thời dịch bệnh Covid-19

Our backend is pretty much ready. Its a working HTTP/RTMP/HLS streaming server. However, we still need to validate incoming RTMP connections to ensure that only authenticated user’s streams are accepted.

Read More
14 Feb
Virus Corona chung moi

Xây dựng hệ thống Live Streaming viết từ Node.js và React để dạy học thời dịch bệnh Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến hàng trăm công ty đóng cửa, trường học cho học sinh nghỉ cả nghìn người mất việc và sắp tới còn nhiều doanh nghiệp phải đình trệ sản xuất.

Read More
09 Feb
1000 Bài tập C/C++

Bài tập 49: Cho số nguyên dương n. Hãy tìm chữ số đầu tiên của n

Bài tập 49: Cho số nguyên dương n. Hãy tìm chữ số đầu tiên của n

Read More
09 Feb
1000 Bài tập C/C++
09 Feb
1000 Bài tập C/C++

Bài tập 47: Hãy tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n

Bài tập 47: Hãy tính tổng các chữ số chẵn của số nguyên dương n

Read More
09 Feb
1000 Bài tập C/C++

Bài tập 46: Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n

Bài tập 46: Hãy đếm số lượng chữ số lẻ của số nguyên dương n

Read More
09 Feb
1000 Bài tập C/C++

Bài tập 45: Hãy tính tích các chữ số của số nguyên dương n

Bài tập 45: Hãy tính tích các chữ số của số nguyên dương n

Read More

Các trang