Syntax của ngôn ngữ lập trình

Về mặt hình thức thì đúng là các ngôn ngữ giống nhau về syntax. Có thể gọi đó là trào lưu cũng được. Trước đây khi ngôn ngữ C ra đời, nó được trào đón và thực sự vượt hẳn lên trên Pascal trong việc phát triển các hệ thống. Và đẩy Pascal trở về đúng vị trí của nó: một cuốn sách giáo khoa về lập trình. Và các ngôn ngữ sau này, thông thường là Like C.

Syntax của ngôn ngữ lập trình

Những phá cách theo kiểu Python không phải là không được chào đón. Tuy nhiên Like C vẫn được ưa thích hơn cả. Theo chủ quan của anh, và có lẽ cũng là của các lập trình viên khác là có lẽ là vì nó “vừa đủ”. Vừa đủ ngắn và vừa đủ dài (hình thức bao gồm keyword, operator …). C cũng vừa đủ giản đơn cho người mới học lập trình, và cũng đủ phức tạp để thể hiện được ý tưởng của các giải thuật cơ bản. Nó khó học hơn pascal một chút (một chút thôi), nhưng viết mã đơn giản hơn Pascal gấp nhiều lần. Vì vậy lựa chọn C là hợp lý.

Các ngôn ngữ sau này hầu hết được sinh ra từ ngôn ngữ C (tức là xây dựng nên từ các dòng code C).

Về mặt nội dung, mỗi ngôn ngữ lập trình là một công cụ với mục đích cụ thể. Không có ngôn ngữ nào ra đời chỉ để “cho vui”. Sự khác nhau và giống nhau của các ngôn ngữ là ở chỗ “nó được sử dụng để làm gì?”.

Và cũng vì đó là một công cụ, một công cụ dành cho con người sử dụng. Cho nên, không nên nghĩ rằng cái này khó lắm, cái kia khó lắm không học được đâu !!! Mà nên nghĩ rằng cái này chưa biết, cái kia biết rồi. Cũng từa tựa như là việc sử dụng MS Word vậy thôi.

So sánh như vậy là hơi khập khiễng, bởi vì MS Word là công cụ ứng dụng dành cho nhân viên văn phòng (rộng hơn là everybody), còn ngôn ngữ lập trình là công cụ đa năng (và chỉ một số đối tượng được chuyên môn hóa mới có thể tiếp cận được).

Quan trọng nhất của việc sử dụng ngôn ngữ lập trình là tư duy logic, tư duy ở cấp độ con số.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet