IIS Express 7.5

01 Sep

Hướng dẫn cài đặt Install PHP - MySQL with IIS

Nếu báo lỗi nghĩa là bước Variables Path chưa thành công, cần kiểm tra lại. Edit vài thông số trong php.ini như sau

Read More
29 Jul
Giới thiệu một số khái niệm bảo mật máy chủ IIS phần 3 (phần cuối)

Giới thiệu một số khái niệm bảo mật máy chủ IIS phần 3 (phần cuối)

Việc thay đổi tên của user administrator là cần thiết, cũng như việc disable user guest.

Read More
29 Jul

Phần 2 giới thiệu một số khái niệm bảo mật máy chủ IIS Server

Dưới đây tôi sẽ trình bày tối ưu hoá việc thêm các thành phần cho IIS Server, và nâng cao tính bảo mật cho hệ thông, toàn bộ quá trình thực hiện đều không thực hiện được trên Group Policy

Read More
29 Jul

Giới thiệu một số khái niệm bảo mật máy chủ IIS Server phần 1

Với trọng tâm hướng dẫn những vấn đề cần thiết giúp bạn nâng cao tính bảo mật cho máy chủ IIS Server. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ Web, các ứng dụng trên máy chủ IIS được bảo mật nhất,

Read More
26 Jul

Giới thiệu các thành phần chủ yếu trong IIS 7.0

IIS 7.0 là phiên bản mới nhất cho web server của Microsoft. IIS có trong Windows Server từ khi Windows 2000 Server với tư cách là một thành phần của Windows và từ Windows NT thì là một tùy chọn.

Read More
25 Jan
Tính năng ISP Redundancy của TMG 2010 - phần 2

Tính năng ISP Redundancy của TMG 2010 - phần 2

Trong phần hai này chúng ta sẽ thực hiện cấu hình cho ISP Redundancy, sau đó tìm hiểu phương thức hoạt động của ISP Redundancy.

Read More
22 Feb
Giới thiệu các webserver ít được biết tới

Giới thiệu các webserver ít được biết tới

Ngoài Apache và IIS đã qá nổi tiếng và chiếm thị phần lớn trên internet hiện nay xuất hiện nhiều các webserver , mà thời gian gần đây bắt đầu được chú ý . Chúng ta sẽ điểm mặt qua từng loại .

Read More
19 Apr
Bước đầu tìm hiểu về WebMatrix

Bước đầu tìm hiểu về WebMatrix

Trong loạt bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu một số bước cơ bản để xây dựng ứng dụng web đơn giản sử dụng WebMatrix, CSS, HTML, HTML5, ASP.NET, SQL, Database..

Read more
09 Apr
Microsoft miễn phí WebMatrix và IIS Express 7.5

Microsoft miễn phí WebMatrix và IIS Express 7.5

Microsoft vừa phát hành miễn phí phiên bản chính thức của công cụ thiết kế, phát triển web Microsoft WebMatrix và máy chủ web Microsoft IIS Express 7.5.

Read more