vu hoang

Ảnh của vu hoang
Kinh nghiệm hiện có: 
Designer
Quốc gia bạn sinh sống: 
Brazil

Không một gia đình nào là hoàn hảo… vẫn có cãi vã, vẫn có chiến tranh, thậm chí là sự lạnh lùng trong một thời gian rất dài, nhưng cho đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình… nơi tình yêu luôn luôn hiện hữu.

“Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.”

Lịch sử

Blog
Xem các mục blog gần đây
Đã tham gia được
10 năm 6 months

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung