Dự án khởi nghiệp sinh viên xuất sắc nhất tại cuộc thi Vietnam Startup Wheel 2019

Thế nên, không phải ngẫu nhiên mà những mô hình đào tạo đại học hiện đại nhất - cả trên thế giới và ở Việt Nam - đều tập trung vào giá trị trải nghiệm.

Read more