Sử dụng Views Calc - để tính toán cho Fields trong Views module

Sử dụng Views Calc - để tính toán cho Fields trong Views module

Views Calc modules

Views Calc is useful little Drupal module that allows you to perform calculations inside Views.

>> Hướng dẫn tạo Drupal Views Relationships và Entity References phức tạp

>> Hướng dẫn Reloading a View + arguments với Ajax trong Drupal 7

Views Calc allows you to perform Count, Sum, Average or Minimum calculations on a single field.

Let's see an example of how Views Calc works. To follow the example, you need both the Views and Views Calc modules to be enabled.

In this example, I created a content type called "Exercise", with a field called "Miles jogged" that allows me to record how far I've run.

Views Calc - Calculations for Your Fields in Views

  • Go to Structure > Views > Add new view.

  • For your Display format, choose "Views Calc Table". Views Calc does only offer the table format.

  • Click Continue & Edit.

  • Add the field you want to perform calculation on:

  • Click "Settings" next to the Views Calc Table format:

  • Under "Column Calculations", check the box labelled "Display calculation".

  • You can now decide which calculation you want to perform on the field. The four options are Count, Sum, Average and Minimum. In this example, I'll choose "Sum".

  • Click Apply all displays.

  • Save the view. You'll now be able to see that Views Calc is working on your table:

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Làm Thế Nào Để Duy Trì Thứ Hạng Website
Làm Thế Nào Để Duy Trì Thứ Hạng Website

Với xu hướng SEO bây giờ thì việc giữ được thứ hạng website là điều rất khó khăn. Các bạn hãy thử tưởng tượng xem từ khóa của mình khó khăn lắm mới đưa nó lên được top đầu

Hướng dẫn rebuild Drupal 7 administration menu
Hướng dẫn rebuild Drupal 7 administration menu

Sometimes it happens your Drupal 7 administration menu gets scrambled. This may be caused by some nasty modules, or like in my case it was inherited from MySQL crash in Drupal 6 version of a site.

Hướng dẫn này chủ yếu dành cho những người chỉ có một chút kiến thức trong việc sử dụng Linux.
Hướng dẫn cài đặt LAMP trên Ubuntu cho người mới bắt đầu

Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt một hệ thống LAMP. LAMP bao gồm Linux, Apache, MySQL, PHP.