Đặt Drupal Block vào bên trong một node

Đặt Drupal Block vào bên trong một node

This tutorial will show you how to take a block and place it inside a Drupal node.

Often this is done through one of two methods:

  1. With modules such as Panels or Context which allows you to easily place blocks and many other Drupal items inside nodes.
  2. With PHP code snippets.

However, sometimes Panels and PHP are too complex and you need a quicker and easier solution. Enter the "Insert Block" module. Here's how to use it:

Install and Configure Insert Block

tutuploadsmedia_1291058179234.png

Go to http://drupal.org/project/insert_block and download the Insert Block module. Upload it to your site and enable it.

tutuploadsmedia_1291058217784.png

Go to Site configuration >> Input formats and click on Configure next to the input format that you're using.

tutuploadsmedia_1291058263646.png

Scroll to the bottom of the page and check the box next to "insert block filter". This will allow you to use the Insert Block feature with this particular input format.

Get the Block Information

tutuploadsmedia_1291056468826.png

Go to Site building >> Blocks. We're going to get the information we need to insert each module.

Click on "configure" next to the module you want to insert in a node.

tutuploadsmedia_1291056673910.png

Look at the URL of the page. You need to note the last two parts of the URL. In the case above for the "Navigation" block, it's /user/1/

For the "Who's online" block below it's /user/3/ and for the "Primary links" block it's /menu/primary-links/

tutuploadsmedia_1291056516269.png

tutuploadsmedia_1291058422652.png

Place Blocks in Your Node

tutuploadsmedia_1291058705935.png

Open up the node that you want to put blocks into and use this syntax:

[block:user=1] (this will place the Navigation block)

[block:user=3] (this will place the Who's online block)

[block:menu=primary-links] (this will place the Primary links block)

tutuploadsmedia_1291058779500.png

Save the node and your blocks should appear inside the content as they do above.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

  • Skype ID: tthanhthuy
  • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
  • WhatsApp: (+84) 944 225 212
  • Line Messenger: (+84) 944 225 212
  • Email: asaleotestf@gmail.com
  • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Tìm kiếm bất động sản

 

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
WordPress 3.5 “Elvin” giới thiệu tổng quan

WordPress 3.5 “Elvin” giới thiệu tổng quan

Như vậy, sau nhiều ngày mong mỏi, WordPress đã tung ra phiên bản mới 3.5 vào ngày 11/12/2012. Bạn có thể download phiên bản này tại trang WordPress.org/Download (Dung lượng tải về khoảng 5MB).

iPad 3D sẽ đánh bại Nintendo 3DS?

iPad 3D sẽ đánh bại Nintendo 3DS?

“Bạn sẽ mua một chiếc iPad 3D chứ?” – Đây là một câu hỏi sẽ được nhắc nhiều đến vào năm tới. Vì Apple đang có ý tưởng sản xuất phiên bản iPad 3D.

Tìm hiểu một vài điểm cấu hình của Varnish rất hay cho Drupal 8

Tìm hiểu một vài điểm cấu hình của Varnish rất hay cho Drupal 8

In this article we would like to share some use cases and recipes for configuring Varnish.