Thêm 1 vị trí Drupal Block với ShallowGrunge.Module

Thêm 1 vị trí Drupal Block với ShallowGrunge.Module

We're going to be adding a block position to a Drupal 6 theme called ShallowGrunge: http://drupal.org/project/shallowgrunge

The Goal

tutuploadsmedia_1273256567138.png

One of our students wanted to put a block position inside the red header bar. If you haven't done so already, download and install ShallowGrunge: http://drupal.org/project/shallowgrunge

The Current Blocks

tutuploadsmedia_1273256707673.png

Currently there is only a "content" and a "right sidebar" region.

Finding Where to Insert

tutuploadsmedia_1273257642831.png

I'm using the WebDeveloper toolbar for Firefox to help me identify the red header bar's area. I click on CSS >> View Style Information and then click on the area. The toolbar tells me that the area is called #menu

Opening the Files

Adding a New Drupal Block Position

In your site files, navigate to sites / all / themes / shallowgrunge / shallowgrunge.info and open that file

Add the Region Name

tutuploadsmedia_1273257117855.png

This file contains all the information Drupal needs to know about the theme. Now we're going to tell it about our new region. Currently only two regions are defined in this file. You'll need to add another using this line: regions[header] = Header

Open page.tpl.php

tutuploadsmedia_1273257231150.png

The file that controls the layout of our theme is page.tpl.php so let's open that up.

Add the Region Code

tutuploadsmedia_1273257391775.png

We scroll down in the file until we find the div called "menu" and we can insert our block code into there. The syntax is:

1.<?php print $header>

Check Your New Region

tutuploadsmedia_1273257562262.png

Check back in Administer >> Site building >> Blocks and your new "header" region should show.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Tìm hiểu về Thương mại điện tử
Tìm hiểu khái quát về Thương mại điện tử.

Có nhiều khái niệm về thương mại điện tử (TMĐT), nhưng hiểu một cách tổng quát, TMĐT là việc tiến hành một phần hay toàn bộ hoạt động thương mại bằng những phương tiện điện tử. TMĐT vẫn mang bản chất như các hoạt động thương mại truyền thống. Tuy nhiên, thông qua các phương tiện điện tử mới, các hoạt động thương mại được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp tiết kiệm chi phí và mở rộng không gian kinh doanh.

Sử dụng công cụ Extension DevTools có sẵn Google Chrome
Sử dụng công cụ Extension DevTools có sẵn Google Chrome

Chào cả nhà, hôm nay đưa 1 bài viết hữu ích cho những bạn rất cần nó. Chắc hẳn chúng ta đều biết Extension DevTools có sẵn Google Chrome (F12).

Chia sẻ 6 loại console giúp việc debugging của bạn dễ dàng hơn
Chia sẻ 6 loại console giúp việc debugging của bạn dễ dàng hơn

Trong quá trình coding ắt hẳn chúng ta không ít lần cần đến sự hỗ trợ của console để debugging. Một trong những lệnh hữu ích nhất và phổ biết nhất mà bất kì một lập trình viên nào cũng biết đến