Cài đặt hook_flag_access for controlling what the user can flag Drupal

Cài đặt hook_flag_access for controlling what the user can flag Drupal

Hướng dẫn sử dụng Redux để quản lý hiệu quả trong ứng dụng React

Average: 7.7 (3 votes)

Cài đặt Webpack để viết Reactjs bằng ES6 và những thuận lợi của ES6

Average: 9.5 (2 votes)

Cài đặt hook_flag_access for controlling what the user can flag Drupal

Recently, a client wanted their site users to be able to show their support for certain content nodes in Drupal. This can be done very nicely with the flag module. In case you missed it, flag module is a very useful module that has many applications - such as flag as offensive, Cài đặt hook_flag_access for controlling what the user can flag Drupallike, friend, etc.

So it was very natural for us to use the flag module to let the users flag a node if they want to support it. But the client requirement was that a user should not be able to support more than one node at a time. That means we have to implement an upper limit of 1 on the number of nodes a user can support. This feature does not come with the flag module. But the 2.x version of this module does provide a special hook called hook_flag_access that can help implement this feature in your own module.

/**
 * Implementation of hook_flag_access()
 */
function MYMODULE_flag_access($flag, $content_id, $action, $account) {
  if($flag->name == 'membersupport' && $action == 'flag') {
    if($flag->get_user_count($GLOBALS['user']->uid) > 0) {
      return FALSE;
    }
  }
}

In the code above, when the flag being flagged is a certain one ('membersupport') and the action is 'flag', we check the number of nodes this user has already flagged with the same flag. If that number is greater than zero, then they are not allowed to flag any more.

 

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Symantec Connect - Social Business Software powered by Drupal
Symantec Connect là 1 Social Business Software phát triển bằng Drupal

Symantec Connect is an enterprise class, community-driven, social business support and information portal for Symantec products, offering users of Symantec’s deep catalog of applications

Hướng dẫn phân quyền trong Wordpress 3.4
Hướng dẫn phân quyền trong Wordpress 3.4

Wordpress thực sự mạnh mẽ cho cộng đồng bloger chuyên nghiệp, với những ưu điểm riêng biệt làm cho Wordpress ngày càng lớn mạnh và trở nên phổ biến. Bài viết này sẽ giới thiệu về các loại tài khoản dùng để phần quyền trong việc quản lý nội dung trong Wordpress, hiện tại Wordpress có 4 loại tài khoản chính là Admin, Editer, Author, Contributer, và Subsrciber

Search Engine Optimization
Khái niệm cơ bản cần biết về Search Engine Optimization - SEO (phần 1)

Khái niệm SEO – Search Engine Optimization, hay thường gọi là tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm có lẽ không mấy xa lạ với nhiều người sử dụng chúng ta.