HTML5 Canvas - vẽ những hình ảnh đồ họa linh động

HTML5 Canvas - vẽ những hình ảnh đồ họa linh động

Link demo

Thẻ <canvas> được sử dụng để vẽ những hình ảnh đồ họa linh động trên trang web thông qua các ngôn ngữ script (thông thường là Javascript).
Canvas có thể vẽ một khối màu đỏ, khối màu gradient hay tập hợp nhiều màu trên một khối, tạo chữ nhiều màu, đổ bóng….

Hỗ trợ các trình duyệt

Internet Explorer 9, Firefox, Opera, Chrome, and Safari hỗ trợ phần tử <canvas>.

Lưu ý: Internet Explorer 8 and các phiên bản trước, không hỗ trợ cho thẻ <canvas>.

Cách tạo thẻ Canvas

Canvas chiếm một khu vực hình chữ nhật trên trang web mà kích thước của hình chữ nhật được quy định bởi nó.
Lưu ý: Mặc định thẻ canvas sẽ không có đường viền và nội dung rỗng.

Khai báo thẻ như sau:

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"></canvas>

Lưu ý: Các thuộc tính và kích thước thường được xác định ngay bên trong thẻ canvas. Mách nhỏ: Bạn có thể có nhiều thẻ <canvas> trên một trang HTML.

Ví dụ tạo đường viền cho thẻ canvas:

<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" 
style="border:1px solid #000000;"> 
</canvas>  

Vẽ trên Canvas với Javascript

Để vẽ với canvas, ta phải viết trong cặp thẻ <script></script>:

<script> 
var c=document.getElementById("myCanvas"); 
var ctx=c.getContext("2d"); 
ctx.fillStyle="#FF0000"; 
ctx.fillRect(0,0,150,75); 
</script> 

Giải thích cho ví dụ trên:

Trước tiên, ta tìm đến thẻ <canvas> thông qua id của nó:

var c=document.getElementById("myCanvas");

Sau đó, gọi hàm getContext() (nhập chuỗi “2d” vào):

var ctx=c.getContext("2d");

Đối tượng getContext(“2d”) trong HTML5 sở hữu nhiều hàm dành cho vẽ hình ảnh như hình hộp, hình tròn, chữ,…
2 dòng sau vẽ ra một hình chữ nhật:

ctx.fillStyle="#FF0000"; ctx.fillRect(0,0,150,75);

Thuộc tính fillStyle được dùng để gán CSS.
Thuộc tính fillRect(x,y,width,height) để vẽ hình chữ nhật với các tham số tọa độ x,y, chiều rộng, chiều cao.

Tọa độ Canvas

Canvas là một dạng tọa độ lưới (x,y).
Góc trên cùng bên trái của đối tượng canvas có tọa độ (0,0).
Vậy nên, hàm fillRect() ở trên được thiết lập các tham số (0,0,150,75) có nghĩa là nằm sát phía trên bên trái và có kích thước là 150×75 pixels.

Canvas – Vẽ nét

Để vẽ đường thẳng trên một đối tượng canvas, ta sẽ dùng 2 hàm sau:
• moveTo(x,y) định điểm bắt đầu
• lineTo(x,y) định điểm kết thúc
Sau khi có 2 điểm ta phải dùng một trong những hàm vẽ nét, chẳng hạn như stroke().

Ví dụ: Định điểm bắt đầu (0,0) và điểm kết thúc là (200,100). Sau đó dùng hàm stroke() vẽ một đường thẳng

JavaScript:

var c=document.getElementById("myCanvas"); 
var ctx=c.getContext("2d"); 
ctx.moveTo(0,0); 
ctx.lineTo(300,150); 
ctx.stroke(); 

Để vẽ một hình tròn trên canvas, chúng ta sử dụng hàm arc():
• arc(x,y,r,start,stop)
Sau khi xác định được tọa độ và bán kính, ta phải dùng một hàm vẽ nét chẳng hạn như stroke() hoặc fill().

Ví dụ:Tạo một hình ảnh với hàm arc()

JavaScript:

var c=document.getElementById("myCanvas"); 
var ctx=c.getContext("2d"); 
ctx.beginPath(); 
ctx.arc(95,50,40,0,2*Math.PI); 
ctx.stroke();

Canvas – Chữ

Để viết một đoạn văn bản, ta chú trọng đến thuộc tính và hàm sau:
• font – định kiểu chữ cho đoạn văn bản
• fillText(text,x,y) – Viết chữ trên ô canvas
• strokeText(text,x,y) – Viết chữ trên ô canvas nhưng không tô màu chữ

Ví dụ: Sử dụng fillText()

Viết một đoạn văn bản có chiều cao là 30px high trên ô canvas, dùng font “Arial”:

JavaScript:

var c=document.getElementById("myCanvas"); 
var ctx=c.getContext("2d"); 
ctx.font="30px Arial"; 
ctx.fillText("Hello World",10,50); 

Sử dụng strokeText():

Viết một đoạn văn bản có chiều cao là 30px high trên ô canvas, dùng font “Arial”:

JavaScript:

var c=document.getElementById("myCanvas"); 
var ctx=c.getContext("2d"); 
ctx.font="30px Arial"; 
ctx.strokeText("Hello World",10,50);

Canvas – Gradients

Gradients dùng để tô hình chữ nhật, hình tròn,đường thẳng, văn bản….
Có 2 loại gradients:
• createLinearGradient(x,y,x1,y1) – Quét màu xuất phát từ 1 phía
• createRadialGradient(x,y,r,x1,y1,r1) – Quét màu xuất phát từ tâm
Hàm addColorStop() quy định điểm dừng quét màu dọc theo điểm quét(gradient). Điểm gradient có thể ở bất kỳ giữa 0 và 1.
Sau khi thiết lập gradient, ta dùng fillStyle hoặc strokeStyle để gán gradient vào ô canvas,

Ví dụ: Dùng createLinearGradient()

JavaScript:

var c=document.getElementById("myCanvas"); 
var ctx=c.getContext("2d"); // Create gradient 
var grd=ctx.createLinearGradient(0,0,200,0); 
grd.addColorStop(0,”red”); 
grd.addColorStop(1,”white”); // Fill with gradient 
ctx.fillStyle=grd; 
ctx.fillRect(10,10,150,80); 

Dùng createRadialGradient()

JavaScript:

var c=document.getElementById("myCanvas"); 
var ctx=c.getContext("2d"); // Create gradient 
var grd=ctx.createRadialGradient(75,50,5,90,60,100); 
grd.addColorStop(0,”red”); 
grd.addColorStop(1,”white”); // Fill with gradient 
ctx.fillStyle=grd; 
ctx.fillRect(10,10,150,80); 

Canvas – Hình ảnh

Để vẽ hình ảnh trên một ô canvas, ta dùng hàm sau:
• drawImage(image,x,y)
Hình ảnh demo:

Ví dụ: Vẽ hình ảnh trên một ô canvas

JavaScript:

var c=document.getElementById("myCanvas");
var ctx=c.getContext("2d");
var img=document.getElementById("scream");
ctx.drawImage(img,10,10); 

Theo khoapham.vn

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.5 (2 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: [email protected]
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Ví dụ viết 1 Unit Test

Ví dụ viết 1 Unit Test trong PHP

Và chúng ta sẽ thực hiện các động tác test nó, bằng cách copy các link của YouTube vào, càng nhiều trường hợp các tốt. Ở đây lưu ý, mặc định thì tham số video id (v=) luôn là tham sau đầu tiên trên URL của YouTube,

CEO Facebook đáp trực thăng xuống Sa Pa

CEO Facebook đáp trực thăng xuống Sa Pa

Vào lúc 14 giờ 10 phút chiều nay (25/12), hai máy bay trực thăng của Công ty Dịch vụ bay Miền Bắc chở Mark Zuckerberg và đoàn du lịch của mình có tổng cộng 9 người..

10 ways to Check Website Downtime & Uptime

10 ways to Check Website Downtime & Uptime

If you are a webmaster or you have your own blog and don,t know how to monitor the Website Uptime and Downtime.

Wordpress Freelancer

 

Wordpress Freelancer