Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố

Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố

CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ

Mọi số tự nhiên đều có thể viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố.

Cài đặt:

Program Tong_nguyen_to;

Var i,n:integer;

Function NT(n:integer):Boolean;

Var ok: Boolean;

   i:integer;

Begin

  ok:=true;

  For i:=2 to n-1 do if (n mod i) = 0 then ok:=ok and false;

  if n>=2 then NT:=ok else NT:=false;

End;

Begin

  Write('Nhap so n: ');Readln(n);

  For i:=2 to n div 2 do if (NT(i) and NT(n-i)) then Writeln(n,' = ',i,' + ',n-i);

  Readln

End.

Nhận xét:

Hãy mở rộng bài toán theo hướng

- Xét xem trong đoạn [n1...n2] số nào cho phép tách thành tổng hai số nguyên tố nhiều trường hợp nhất.

- Tách một số thành tổng ba số nguyên tố.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (71 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Thêm Custom Breadcrumbs cho Views Pages

Thêm Custom Breadcrumbs cho Views Pages

Recently I needed to add custom breadcrumbs to views 2 generated pages.

Những điều lưu ý khi thực hiện chiến dịch seo

Những điều lưu ý khi thực hiện chiến dịch seo

Ngày nay thương mại điện tử ngày càng phát triển hàng ngàn website ra đời, cũng đồng nghĩa với sự xuất hiện của nhiều công ty cung cấp dịch vụ seo ra đời và họ thường cố gắng..

Dùng thuốc diệt côn trùng để diệt côn trùng gây bệnh

Dùng thuốc diệt côn trùng để diệt côn trùng gây bệnh

Đối với hương muỗi hay thuốc xịt nên đốt, xịt thuốc trước 30 phút trước khi vào nhà. Sau khi xịt cần quét và gom lại để đốt tránh tình trạng muỗi sống lại và bay đi

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung