Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố

Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố

CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ

Mọi số tự nhiên đều có thể viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố.

Cài đặt:

Program Tong_nguyen_to;

Var i,n:integer;

Function NT(n:integer):Boolean;

Var ok: Boolean;

   i:integer;

Begin

  ok:=true;

  For i:=2 to n-1 do if (n mod i) = 0 then ok:=ok and false;

  if n>=2 then NT:=ok else NT:=false;

End;

Begin

  Write('Nhap so n: ');Readln(n);

  For i:=2 to n div 2 do if (NT(i) and NT(n-i)) then Writeln(n,' = ',i,' + ',n-i);

  Readln

End.

Nhận xét:

Hãy mở rộng bài toán theo hướng

- Xét xem trong đoạn [n1...n2] số nào cho phép tách thành tổng hai số nguyên tố nhiều trường hợp nhất.

- Tách một số thành tổng ba số nguyên tố.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9.5 (37 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy Tran owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy
 • Phone/Zalo: (+84) 944 225 212
 • WhatsApp: (+84) 944 225 212
 • Line Messenger: (+84) 944 225 212
 • Email: asaleotestf@gmail.com
 • Telegram Messenger: https:/t.me/tommytran0401

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Apple sẽ sử dụng camera 3D lên các sản phẩm tiếp theo

Apple sẽ sử dụng camera 3D lên các sản phẩm tiếp theo

Apple có thể đang trong quá trình chuẩn bị để mang camera 3D lên các thiết bị tiếp theo của hãng.

Hướng dẫn Reloading a View + arguments với Ajax trong Drupal 7

Hướng dẫn Reloading a View + arguments với Ajax trong Drupal 7

If we drill down this file and analyze it, we will understand some of the Views' ajax functionality. Lets take a case and see how we can reuse Views' Ajax.

VMware Workstation 7.0.1 - tạo win ảo và mạng ảo pro

VMware Workstation 7.0.1 - tạo win ảo và mạng ảo pro

Từ các tác giả của ảo hóa máy tính đến cách thức, đáng tin cậy nhất an toàn để chạy nhiều hệ điều hành cùng một lúc.