Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố

Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố

CHUYÊN ĐỀ CHIA HẾT – SỐ NGUYÊN TỐ

Mọi số tự nhiên đều có thể viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố.

Cài đặt:

Program Tong_nguyen_to;

Var i,n:integer;

Function NT(n:integer):Boolean;

Var ok: Boolean;

   i:integer;

Begin

  ok:=true;

  For i:=2 to n-1 do if (n mod i) = 0 then ok:=ok and false;

  if n>=2 then NT:=ok else NT:=false;

End;

Begin

  Write('Nhap so n: ');Readln(n);

  For i:=2 to n div 2 do if (NT(i) and NT(n-i)) then Writeln(n,' = ',i,' + ',n-i);

  Readln

End.

Nhận xét:

Hãy mở rộng bài toán theo hướng

- Xét xem trong đoạn [n1...n2] số nào cho phép tách thành tổng hai số nguyên tố nhiều trường hợp nhất.

- Tách một số thành tổng ba số nguyên tố.

Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 9 (71 votes)
Ảnh của Tommy Tran

Tommy owner Express Magazine

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and individually. Always enthusiastic and interseted to study new technologies

 • Skype ID: tthanhthuy

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
iPad mới sẽ có micro và công nghệ lọc tiếng ồn

iPad mới sẽ có micro và công nghệ lọc tiếng ồn

Bằng sáng chế về công nghệ lọc tiếng ồn mới dựa trên thông số giọng nói của người dùng từ Apple cho thấy iPad mới có thể được trang bị micro.

Cô gái gốc Việt bị đánh chết bên ngoài hộp đêm ở Mỹ

Cô gái gốc Việt bị đánh chết bên ngoài hộp đêm ở Mỹ

Một cô gái mang tên Kim Pham đã tử vong vì chấn thương não sau khi 5 người đánh cô bên ngoài một hộp đêm ở Mỹ vào cuối tuần trước.

Công ty diệt chuột T&C

 

Diet con trung