Thuốc trừ ruồi, trừ côn trùng muỗi CRACKDOWN 10 SC