Hướng dẫn lưu các tập tin ở vị trí mặc định khác

Lưu các tập tin ở vị trí mặc định khác

Có thể cho Microsoft Office biết nơi lưu trữ tập tin. Khi bạn mở hộp thoại Save As để lưu tập tin trongWord, Excel, PowrPoin, và Access. Chương trình chọn My Documents làm thư mục làm việc mặc định. Tuy có thể lưu tập tin vào thư mục bất kỳ, song bạn có lệ thích lưu thành quả của mình vào một thư mục cụ thể.
Thay vì tự tay chọn thư mục khác từ thư mục My Documents mỗi lần lưu, bạn yêu cầu MicrosoftOffice lưu tập tin vào thư mục mặc định theo ý mình. Kiểm soát vị trí thư mục làm việc mặc định qua hộp thoại Options. Các bước thay đổi thư mục mặc định hơi khác tùy theo từng chương trình Office.
Word là chương trình Office duy nhất cho phép duyệt ổ đĩa và thư mục trong hộp thoại Options để ấn định thư mục làm việc mặc định mới. Trong mọi chương trình khác, bạn phải gõ đầy đủ đường dẫn thư mục làm việc mặc định.

* Ấn định thư mục trong Excel, PowerPoin, hay Access.

1. Nhấp Tools.

2. Nhấp Options.

Hộp thoại Options mở ra.

- Ghi chú Microsoft Outlook không có tùy chọn thay đổi thư mục làm việc mặc định.

3. Trong Excel hay Access, nhấp tab General.

Trong PowerPoint, nhấp tab Save.

4. Bên trong trường hợp Default file location, chọn dòng văn bản My Documents rồi gỡ tên thư mục mong muốn.

- Trong Access, nhấp bên trong trường hợp Default database folder sau đó gõ tên thư mục.

5. Nhấp OK

* Office gán thư mục mặc định mới.

Ấn định thư mục mặc định trong Word

1. Mở tại hộp thoại Options.

2. Nhấp tab File Locations.

3. Nhấp đúp kiểu tập tin Documents.

Hộp thoại Modify Location mở ra.

4. Gõ tên thư mục mới muốn lấy làm mặc định, hoặc nhấp thư mục sẽ dùng.

5. Nhấp Ok.

6. Nhấp OK.

* Office gán thư mục mặc định mới.

Tùy biến

Có thể đổi tên thư mục My Documents bên trong cửa sổ My Computer. Trong Windows XP, thư mục My Documents sử dụng đường dẫn C:Documents and SettingsdefaultMy Documents. Nhấp tên thư mục hai lần, rồi gõ tên thư mục mới và nhấn ENTER. Tùy theo phương pháp cài đặt Office, Officesetup có lẽ sử dụng vị trí thư mục khác nhau.'