Drupal Tutorials

10 Jul
FPA - Fast Permissions Access for Drupal

Phân quyền với FPA - Fast Permissions Access trong Drupal

As your Drupal site grows, so does your permissions page. Finding the permissions you need to change often requires a lot of clicking and scrolling.

Read More
04 Jul
Use the Drupal Widgets Module For Reusable Content

Sử dụng Drupal Widgets Module để nhân bản 1 nội dung

The Widgets module allows you to centrally manage text and code snippets across your Drupal site.

Read More
04 Jul
One of the most common complaints we get from newcomers to Drupal is that easy, good-looking themes are hard to find.

10 Easy, Beautiful Drupal Themes

One of the most common complaints we get from newcomers to Drupal is that easy, good-looking themes are hard to find.

Read More
03 Jul
Password Recovery for Drupal 7

Khôi phục mật khẩu trong Drupal 7

Actually recovering your original password in Drupal 7 is not possible, but resetting one is possible and we're going to show you how to do it.

Read More
03 Jul
Sending Drupal Webform Results to Different Email Addresses

Gửi email đến Email Addresses khác bằng Drupal Webform

One of our students is using Drupal's Webform module for their site's contact form.

Read More
03 Jul
Page Title Module - Control Meta Titles in Drupal

Tạo html tiêu đề với Page Title.Module

Page Title is a very simple, yet very important module when it comes to SEO on your Drupal site. This module gives you granular control over your meta titles.

Read More
01 Jul
CMS Drupal, Drush

Hướng dẫn sử dụng Drush tool cho người mới bắt đầu

Drush is a great tool for quickly managing routine tasks with a Drupal installation.

Read More
07 Jun
CMS Drupal, Audio, Video, TinyMCE's Media Plugin

Chèn Audio và Video trong Drupal với TinyMCE's Media Plugin

If you have TinyMCE installed on your Drupal site, you have all you need to upload and play audio and video files.

Read More
17 May
Những thay đổi trong cấu trúc của CMS Drupal 7

Những thay đổi trong cấu trúc của CMS Drupal 7

Drupal 7 dường như lột xác so với các phiên bản trước đây, trong những phiên bản trước, Drupal đi theo hướng viết các functions theo các cấu trúc module riêng lẻ nhưng giờ đã khác, trong phiên bản Drupal 7 này thì cấu trúc nó theo hướng lai CMS-Framework

Read More
17 Apr
Các khái niệm trong Drupal cho ngừơi mới bắt đầu

Các khái niệm trong Drupal cho ngừơi mới bắt đầu

Khi mới bắt đầu tìm hiểu về Drupal các bạn cần tìm hiểu khái niệm của những thành phần có trong nó. Để có một cái nhìn tổng quan nhất về những gì mình cần phải tìm hiểu tiếp theo.Dưới đây là một số khái niệm cơ bản trong Drupal

Read More

Các trang

Advertisement

 

jobsora