Thuốc diệt côn trùng kiến Perme UK 50 EC - diệt kiến