Sử dụng drush để import/export DB

Sử dụng drush để import/export DB

I backup databases, sometimes several times a week using drush.

$ drush sql-dump --result-file=backup.sql

(By the way, using the --result-file option instead of a redirect to prevent corrupting the charset in your data).

However, when reloading a backup I would always use the mysql command directly because drush doesn't have an import command. This means looking up the password and manually typing it in.

$ drush sql-connect
mysql  -hlocalhost -unathan -psomething some_database
$ mysql  -hlocalhost -unathan -psomething some_database < backup.sql

I finally figured out how to use drush for loading mysql dump files. From the command line you can convert the output of a command into a command itself, using the following syntax.

$ $(drush sql-connect) < backup.sql

Or, similarly, using the backtick character to wrap the command.

$ `drush sql-connect` < backup.sql

Export Database to File

So today I wanted to learn how to export a Drupal database to a file quickly. Back in the day I would've logged in through cPanel and navigated to PHPMyAdmin, then manually select an export of the database and have to choose where to save the file. Not to mention all the previous steps listed would need to be preceeded by a Drupal cache flush (I don't like the cache inside a database backup). Typically this would've taken me about 5 minutes to complete, well my friends, no longer is that the case. Behold the power of Drush (once you are ssh'd in and navigated to your drupal root directory)

drush cc
drush sql-dump > ~/my-sql-dump-file-name.sql

Those two commands clear all the Drupal caches and then dump the sql database to a file in your home directory. Awesome sauce!

Download Database (optional)

If the sql dump file is on a remote server, you can use this terminal command to download a copy of the sql file:

scp tyler@example.com:~/my-sql-dump-file-name.sql ~/Desktop/

Import Database

You can use this command to import the sql dump back into your drupal database.

drush sql-drop
drush sql-cli < ~/my-sql-dump-file-name.sql
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
No votes yet
Ảnh của Khanh Hoang

Khanh Hoang - Kenn

Kenn is a user experience designer and front end developer who enjoys creating beautiful and usable web and mobile experiences.

Quảng cáo việc làm

 

Thích hợp các bạn nữ mảng thợ may làm việc tại nước NGA

Đơn hàng Tuyển dụng 100 Thợ may đi Nga(đợt 1 tháng 3.2021, đợt 2 tháng 5.2021). Lương thực lãnh 800 USD, bao ăn ở, vé máy bay và visa, phí xuất cảnh(1800 USD)trả khi đi làm có lương. Bạn có thể liên hệ CÔNG TY qua Phone/Zalo: (+84) 944 225 212. Công ty sẽ tư vấn cho bạn.

Xem chi tiết: >>> https://bit.ly/3o9NOfR

Tìm kiếm bất động sản

 

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Cách chèn Captions vào Drupal Images with jCaption

Cách chèn Captions vào Drupal Images with jCaption

jCaption allows you to add captions to your Drupal images, no matter what editor you're using.

keyword để Seo

Cách chọn keyword để Seo thành công

Chọn từ khóa nào để cạnh tranh thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm là một quyết định quan trọng. Nếu quyết định không chính xác, cả một chương trình cạnh tranh hàng chục ngày, chi phí hàng triệu đồng sẽ chỉ có ý nghĩa như một bài học để rút kinh nghiệm.

Google Ngừng Cung Cấp Ứng Dụng Gmail Cho BlackBerry Từ Ngày 22/11

Google Ngừng Cung Cấp Ứng Dụng Gmail Cho BlackBerry Từ Ngày 22/11

Điều này có nghĩa là họ sẽ không phát triển thêm và hỗ trợ kỹ thuật cho ứng dụng này trong tương lai nữa, tuy nhiên những điện thoại này đang được cài ...