Sử dụng Soundcloud để giới thiệu sản phẩm âm nhạc của mình trên Tumblr

Người dùng Soundcloud sẽ có thể thu âm nhạc trong khi đăng nhập, rồi chia sẻ trên Tumblr, thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động hoặc trên máy vi tính để bàn, hoặc thậm chí trong trình duyệt nữa. Còn về phần người dùng Tumblr, họ sẽ có thể tìm kiếm các track từ trang Soundcloud ngay trong Tumblr, hoặc lấy các URL những đoạn nhạc mà họ muốn chia sẻ từ chính trang mạng xã hội của mình. Trước đây, người dùng Tumblr chỉ có thể mang âm nhạc từ Soundcloud vào trang web dưới dạng mã nhúng mà thôi.

Sử dụng Soundcloud để giới thiệu sản phẩm âm nhạc của mình trên Tumblr

Trang mạng xã hội mang tính cộng đồng cao như Tumblr cùng với khả năng truy cập dễ dàng vào các music players phổ biến của Soundcloud sẽ có thể trở nên một cầu nối tuyệt vời đưa các ban nhạc đến với fan mới qua cánh cổng Internet. Người dùng có thể follow các ban nhạc, reblog lại các nội dung (đặc biệt là âm nhạc), và tương tác với họ thông qua tính năng hỏi (Ask) của Tumblr, đó là những điều kiện cần thiết để quyết định vai trò truyền bá âm nhạc mới một cách rộng rãi.

Theo mashable