Công ty diệt mối - Dịch vụ diệt mối 2016

Xử lý nền móng các công trình xây dựng chống mối

Thưa Quý khách, nước ta nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa, quanh năm nóng ẩm mưa nhiều. Đây là điều kiện thuận lơi cho côn trùng mối mọt và các sinh vật hại gỗ phát triển mạnh. Theo thống kê mới nhất, tổng số loài côn trùng mối hiện tại việt nam là 103 loài, chúng ngày đêm phá hoại và hậu quả mà chúng gây ra là không lường hết được.

Hầu hết các công trình không được phòng chống côn trùng mối ngay từ khi bắt đầu xây dựng thì chỉ sau một thời gian ngắn đã bị côn trùng mối xâm nhập và phá hoại.

Phòng chống côn trùng mối

Trên thế giới nhiều nước đưa phòng chống côn trùng mối vào tiêu chuẩn, nguyên tắc bắt buộc trong xây dựng. Ơ việt nam, các công trình xây dựng đã từng bước được triển khai các biện pháp phòng chống côn trùng mối cục bộ hoặc lâu dài, nhất là các công trình quan trọng, đầu tư lớn.

Ngay từ năm 1981 đã có “Quy phạm tạm thời phòng chống côn trùng mối cho các công trình xây dựng QPVN 16-79”. Năm 1998 việt nam có tiêu chuẩn TCXD 204-1998: “Bảo vệ công trình xây dựng – phòng chống côn trùng mối cho các công trình xây dựng mới”.

Do bộ xây dựng ban hành ngày 06/01/1998.

Căn cứ vào đặc điểm xâm nhập của côn trùng mối vào công trình. - Theo đường tiếp xúc. - Theo đường vũ hoá. - Theo đường di chuyển

Căn cứ chủng loại thuốc phòng chống côn trùng mối và bảo quản gỗ được phép sử dụng của bộ nông nghiệp và PTNT.

Căn cứ vào thiết kế cấu trúc mặt bằng tầng 1 của công trình.

Căn cứ kết quả khảo sát thực tế về một số loài côn trùng mối đang hoạt động trong công trình: