Atlas Medic

Atlas Medic

Bài 41: Tính S(n) = 1 / (1 + 1 / ( 1 + 1 / (…. 1 + 1 / 1 + 1))) có n dấu phân số

Average: 5 (3 votes)

Bài 40: Tính S(n) = CanBac2(x^n + CanBac2(x^n-1 + … + CanBac2(x^2 + CanBac2(x)))) có n dấu căn

Average: 5 (2 votes)

Atlas Medic

Atlas Medic is an e-commerce plateform completely realized in Magento, which necessited more than 200 hours of development/design work, all custom. Atlas Medic is a leader in medical equipment distribution for health clinics and chiropractictors, all over north America. Being an e-commerce platform, the website's objective is obviously to faciliate products transactions & purchases by actives clients as well as new prospective clients.

Average: 4.7 (9 votes)

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng trực quan trong window 7
Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng trực quan trong window 7

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nâng cao tốc độ và hiệu suất, xin vui lòng làm theo những hướng dẫn này để có được Windows 7 với tốc độ cực nhanh! Hướng dẫn này thực sự có thể giúp bạn có được hiệu suất và tốc độ như là bạn mong muốn.

Thủ thuật xóa nhanh các nội dung trong Drupal
Thủ thuật xóa nhanh các nội dung trong Drupal

Trong quá trình xây dựng website với Drupal chúng ta sẽ phải tạo nhiều nội dung test và qua thời gian làm cho những nội dung đó trở nên rác và làm dữ liệu không được "đẹp".

Hướng dẫn mở rộng để thêm field vào entity / node display trong Drupal 7

I had a case recently, where I needed to add custom data to the node display and wanted this data to behave like a field, however the data itself didn't belong to a field.