Bài 1.1: Cách dùng lệnh curl lấy dữ liệu từ website nổi tiếng

Clip này mình hướng dẫn qua cách dùng lệch curl trên terminal để lấy giữ liệu web.

curl + tên trang web: Thực hiện lệnh GET request để lấy code html của trang web về

curl -F "tên form data + giá trị" + endpoint: Thực hiện lệch POST request để thay người dùng điền form và lưu giá trị trả về.

curl là lệch có sẵn trong mọi máy

Nếu trang web diemthi.hcm.edu.vn không còn hoạt động, đừng lo, bạn cứ xem tiếp tham khảo, sau đó cuối unit này mình sẽ up file raw_data.txt (file chứa dữ liệu chưa làm sạch của toàn bộ học sinh)

Đánh giá video: 
Average: 4.5 (6 votes)