Hướng dẫn cài đặt công cụ Homebrew để lập trình trên MacOSX

Homebrew cài đặt phần mềm mà Apple không thể. Đây chính là khẩu hiệu của Homebrew một công cụ tiện ích cần thiết đối với bất kỳ lập trình viên nào khi lập trình trên MacOSX. Trang chủ của Homebrew http://brew.sh/. Trong tiếng Anh, homebrew có nghĩa là bia, rượu tự nấu, tự chưng cất.

Như các bạn đã biết, MacOSX thừa kế nhân từ Unix. Unix và Linux lại là họ hàng rất gần gũi. Các phần mềm, ứng dụng mã nguồn mở, nếu biên dịch chạy được trên Linux thì cũng sẽ port sang Unix rất dễ dàng. Tương tự phần mềm đó cũng có thể port sang MacOSX. Tuy nhiên Apple không muốn lập trình viên can thiệp quá nhiều vào hệ điều hành vốn chỉ thiết kế cho người dùng cuối, thiết kế đồ hoạ….Trong giới lập trình viên, MacOSX lại quá phổ biến vì nó là hệ điều hành thân thiện, hiệu quả và có thể trở thành một Unix box thực thụ khi cần. Homebrew là mảnh ghép hoàn hảo biến MacOSX thành một Unix box.

Homebrew giúp cài thêm các phần mềm, thư viện có trong Linux, Unix nhưng lại không sẵn cài trong MacOSX. Thực tế nếu phần mềm có mã nguồn mở, lập trình viên có thể tải về. Sau đó biên dịch -> cài đặt .configure, .make và .make install.
chưa kể sẽ phải cấu hình môi trường thì phần mềm mới có thể chạy được. Homebrew được viết bằng Ruby ngôn ngữ kịch bản, được bổ xung thêm nhiều lệnh để đơn giản tối đa việc cấu hình, biên dịch, cài đặt, thiết lập môi trường cho một ứng dụng chạy trơn chu.

Cài đặt

Bật terminal lên gõ

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.github.com/mxcl/homebrew/go)"

Sử dụng

brew home //mở trang chủ HomeBrew

brew list //hiện thỉ các brew đã cài đặt

brew search //hiện thỉ tất cả các brew hiện có trong kho brew

brew search XYZ //tìm một brew có tên XYZ

brew info XYZ //hiện thêm thông tin brew có tên là XYZ

brew install XYZ //cài đặt brew có tên XYZ, phiên bản ổn định

brew install --devel XYZ //cài đặt brew bản đang phát triển, nhiều tính năng hơn nhưng có thể không ổn định. Lưu ý cần chạy brew info XYZ trước để kiểm tra version của brew

brew uninstall XYZ //gỡ bỏ

brew update //cập nhật công thức brew và chính homebrew

brew outdated //hiển thị những brew đã bị lỗi thời

brew upgrade//tải bản mới nhất của các brew về và cài đặt

Ví dụ thực tế

brew search nodejs

brew info nodejs

brew install nodejs

//Hoặc

brew install --deven nodejs //cài bản đang phát triển

Hướng dẫn cài đặt công cụ Homebrew để lập trình trên MacOSX