P-3 Orion, chiếc máy bay chống ngầm hiện đại

P-3 Orion, chiếc máy bay chống ngầm hiện đại, là loại thiết bị mà các quan chức Mỹ dự đoán có thể bán cho Việt Nam một khi lệnh cấm giao dịch vũ khí sát thương được hủy bỏ.

P-3 Orion