Cần lưu ý khi làm ứng dụng mobile

Cần lưu ý khi làm ứng dụng mobile

Một vài điểm cần chú ý:

  1. Dùng đúng Mobile XHTML DOCTYPE
    1. http://devfiles.myopera.com/articles/570/doctype-ci-url.htm
  2. Hạn chế tối đa việc dùng table, nhất là dùng table cho layout
    1. Dùng cáigi
  3. Set content-type là: application/vnd.wap.xhtml+xml !important
  4. Theo mình thì nên làm layout theo kiểu fluid, chứ ko nên làm nhiều size cho mỗi screen size của điện thoại.
  5. Không nên set font-size bằng pixel, mà có thể dùng “em” hoặc “small”, “medium”,… (mà nói chung là set kích thước thì đều nên dùng đơn vị “em” chứ ko nên dùng “px”, không phải chỉ riêng font-size)

Một vài link tham khảo:
http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML_Mobile_Profile
http://dev.opera.com/articles/view/mobile-style-css-mobile-profile-2-0/
http://validator.w3.org/mobile/
http://ready.mobi <=== trang này dùng để validate trang WAP của bạn, đồng thời đưa ra những tips để optimize, rất hay

Một vài add-on cho FF để test:
+ User-agent switcher
+ XHTML Mobile Profile : khi bạn đã set content-type như trên thì cần phải có add-on này để xem được WAP
+ Modify Headers : nếu WAP của bạn cần detect MSISDN (phone number) thì có thể cần đến add-on này.

Tags: